Fevlado Nieuws http://www.fevlado.be/rss De meest actuele nieuwsberichten van Fevlado nl-nl Tue, 29 Sep 2020 21:57:55 +0200Vacature ondersteunend medewerker/tolkhttp://www.fevlado.be/fevlado-vzw/nieuws-prikbord/actualiteit/?d=678http://www.fevlado.be/fevlado-vzw/nieuws-prikbord/actualiteit/?d=678Mon, 07 Aug 2017 00:00:00 +0200&nbsp;Fevlado vzw is op zoek naar een nieuwe collega! <a href="/upload/content/2017_08_07 - Vacature tijdelijk ondersteunend medewerker.pdf">Bekijk de vacature hier!</a><br /> <br /> Indien u interesse heeft, kan u zich kandidaat stellen bij Filip Verstraete, algemeen directeur op <a href="mailto:filip.verstraete@fevlado.be?subject=Vacature%20ondersteunend%20medewerker%2Ftolk">filip.verstraete@fevlado.be</a>.<br type="_moz" />Debat over doof zijn, genetica en kinderwens gaat in essentie over wat het betekent om doof te zijnhttp://www.fevlado.be/fevlado-vzw/nieuws-prikbord/actualiteit/?d=677http://www.fevlado.be/fevlado-vzw/nieuws-prikbord/actualiteit/?d=677Wed, 12 Jul 2017 00:00:00 +0200<div>Op zaterdagvoormiddag 17 juni 2017 organiseerde Fevlado-Diversus in samenwerking met Bioethics Institute Ghent, De Maakbare Mens en Universiteit Gent een seminarie. <a href="/upload/content/2017_05_24 DIV Seminarie Wat als ik een doof kind wens 2.pdf">Dit seminarie</a> bestond uit verschillende lezingen door academici en een discussie rond doof zijn, kinderwens en genetica. Dit seminarie werd georganiseerd naar aanleiding van de masterscriptie van Kristof Jakiela over de kinderwens van dove koppels, waarmee hij in 2016 de Vlaamse Scriptieprijs won.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Wanneer iemand voor in-vitrofertilisatie (IVF) kiest, zijn er mogelijkheden om de beschikbare embryo&rsquo;s te laten screenen. Men kan onderzoeken of embryo&rsquo;s genetische afwijkingen hebben voordat ze worden ingeplant in de baarmoeder van de vrouw. Dit heet pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD). PGD wordt toegepast bij koppels bij wie er een verhoogde kans is op bepaalde genetische afwijkingen. Voorbeelden zijn mucoviscidose en de ziekte van Huntington. Koppels kunnen hun embryo&rsquo;s ook laten screenen op bepaalde genmutaties die doofheid veroorzaken. Met die kennis ontstaat de mogelijkheid voor toekomstige ouders en artsen om in te grijpen, en het embryo dat een doof kind zal worden, wel of niet te houden voor terugplaatsing in de baarmoeder.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Artsen en toekomstige ouders moeten in zo&rsquo;n situatie oordelen of het ethisch gerechtvaardigd is om een embryo dat een doof kind zal worden, terug te plaatsen in de baarmoeder. Men stelt dus&nbsp;een oordeel over verschillende embryo's (die zich in een petrischaal bevinden)&nbsp;en over de&nbsp;levenskwaliteit van de toekomstige potenti&euml;le&nbsp;personen.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Na het seminarie werd de discussie over de kinderwens van dove (toekomstige) ouders voortgezet in de verschillende media, met getuigenissen, interviews en opinies in De Standaard en een talkshow bij &ldquo;Van Gils en gasten&rdquo; op &eacute;&eacute;n. Hieronder kan je een lijst van alle artikels en de link naar de talkshow terugvinden. &nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Is het ethisch gerechtvaardigd om zich te verzekeren van een doof kind? Dat was het hete hangijzer in die week. Voor veel mensen is het moeilijk te begrijpen waarom sommige dove volwassenen een doof kind zouden kunnen wensen. Sylvie Van Landuyt (dove opvoedster en tolk Vlaamse Gebarentaal) vertelt dat als ze zou kunnen kiezen voor een doof kind, ze dat zou doen. Etienne Vermeersch (filosoof) noemt het bewust doorgeven van een zware handicap &ldquo;misdadig&rdquo; en Wouter Deprez (komiek) vreest dat je daarmee je kind &ldquo;een kleinere kans&rdquo; op geluk bezorgt. Benedicte Van Eeghem, als moeder met een motorische beperking, weigert de mening van Sylvie resoluut te delen, want dan zou ze haar kinderen minder kansen en mogelijkheden gunnen, stelt ze. Helga Stevens (dove politica) verdedigt: &ldquo;Het is menselijk dat sommige doven graag een doof kind willen, dat mag niet zomaar met het morele vingertje worden afgekeurd.&rdquo; Nadia El Halili (slechtziende moeder van een ziende dochter) had er alles aan gedaan om te voorkomen dat haar kind ook slechtziend zou zijn, maar zegt ook: &ldquo;Ik weet natuurlijk niet hoe het is voor dove ouders. Ik veroordeel hun verlangen naar een kind met dezelfde beperking niet.&rdquo;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Fevlado stelt vast dat er in deze maatschappij nog veel vooroordelen en misverstanden bestaan over wat het betekent om doof te zijn. De maatschappij bekijkt doofheid vanuit een voornamelijk medisch standpunt en beschouwt doof zijn als een afwijking of een gebrek, dat moet voorkomen of hersteld worden. E&eacute;n van de manieren van &ldquo;voorkomen&rdquo; is het niet laten geboren worden van dove kinderen. Dat kan door tijdens een IVF-behandeling embryo&rsquo;s die zullen uitgroeien tot een doof kind niet terug te plaatsen en embryo&rsquo;s die zullen uitgroeien tot een horend kind wel terug te plaatsen.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Aan de basis van deze discussie ligt de vraag of doof zijn een aandoening is, en wie dat beslist. Waar ligt de grens tussen &lsquo;gezond&rsquo; en &lsquo;ziek&rsquo;? Wie bepaalt deze grens: ouders, artsen of dove personen zelf? Of de maatschappij, zoals hier in de pers werd weerspiegeld? We moeten ons afvragen welke morele richtlijnen de keuzes tussen verschillende embryo&rsquo;s bij een IVF-behandeling sturen. Aan welke norm moeten embryo&rsquo;s, en dus toekomstige personen, voldoen om een plaats op deze wereld te krijgen? Welke eigenschappen moeten we in een erg vroege fase meegeven aan een toekomstig kind?</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dat volgens velen embryo&rsquo;s die kunnen uitgroeien tot dove kinderen, niet teruggeplaatst mogen worden in de baarmoeder, zegt iets over hoe de maatschappij kijkt naar doof zijn. Vele mensen hebben de opvatting dat goed horen noodzakelijk is om een goed leven te kunnen hebben, terwijl er goede redenen zijn om aan te nemen dat dat niet noodzakelijk is. Doof zijn wordt door een aanzienlijke groep dove personen en hun omgeving beschouwd als een manier van leven/zijn, gebaseerd op een biologisch kenmerk, dat dove mensen bovendien gemeen hebben met andere dove mensen. Dit is een invalshoek die in deze maatschappij onderbelicht blijft.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Doof zijn wordt bovendien pas een handicap door de maatschappelijke barri&egrave;res. Met andere woorden, het is de maatschappij die de beperking cre&euml;ert. Dit is precies wat er gebeurde in de media: horende personen die niet weten wat het is om doof te zijn, of die een andere beperking hebben die los staat van de ervaring van doof zijn (bv. verlamming en chronische pijn), beslissen dat doof zijn een beperking is met een negatieve impact op de levenskwaliteit. De samenleving cre&euml;ert/maakt een probleem van wat wij beschouwen als een normaal, zij het bijzonder, kenmerk van diversiteit.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Fevlado vindt de discussie over embryoselectie erg zinvol en belangrijk. Deze discussie kan in een ruimer maatschappelijk debat geplaatst worden, met name het debat over de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) waarbij onder andere het syndroom van Down bij de foetus kan worden opgespoord. Hoe ver kunnen en willen we gaan om op basis van een genetische analyse embryo&rsquo;s te selecteren om zo te voorkomen dat personen met een bepaald kenmerk worden geboren? Welke gevolgen heeft dit in en voor de maatschappij (en dus ook voor dove mensen)? Wat zegt dat over ons als samenleving? We verwachten dat in de toekomst deze ethische vragen steeds vaker zullen opduiken. <b>In onze samenleving ziet de meerderheid doof zijn als een probleem en is het medische perspectief op doof zijn het sterkst aanwezig. Fevlado pleit ervoor dat alle spelers in ethische discussies, zoals deze over embryoselectie, dit met een open houding doen en met respect voor elkaar.</b> <b>Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat doof zijn op een ruimere manier wordt bekeken en niet slechts als een gebrek of ziekte die enkel een negatieve impact heeft op levenskwaliteit.</b></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><i>Dit standpunt kwam tot stand met dank aan de feedback van Maartje De Meulder, Bart Verheyden, Kristof Jakiela, prof. Veerle Provoost en prof. Guido Pennings. </i></div> <div>&nbsp;</div> <div><i>&nbsp;</i></div> <div><a href="/upload/content/standpunt doof gen.pdf">Klik hier om deze tekst in .pdf te verkrijgen</a></div> <div><i>&nbsp;</i></div> <div><i>&nbsp;</i></div> <div><i>Voor een lezing van de artikels en het bekijken van Van Gils en gasten: </i></div> <div>o&nbsp;&nbsp; <a href="http://fevlado.be/upload/content/'Wat%20primeert,%20de%20wens%20van%20dove%20ouders%20of%20toekomst%20van%20kind'%20-%20De%20Standaard.pdf">Interview met Veerle Provoost (professor bio-ethiek) </a></div> <div>o&nbsp;&nbsp; <a href="http://fevlado.be/upload/content/%E2%80%98Ik%20ben%20doof%20en%20ik%20wil%20een%20doof%20kind%E2%80%99%20-%20De%20Standaard.pdf">Getuigenis Sylvie Van Landuyt (dove opvoedster en tolk Vlaamse Gebarentaal)</a></div> <div>o&nbsp;&nbsp; <a href="http://fevlado.be/upload/content/%E2%80%98Mijn%20handicap%20doorgeven_%20Liever%20niet%E2%80%99%20-%20De%20Standaard%20Mobile.pdf">Interview met Nadia El Halili (slechtziende vrouw) en Emmy Coenen (slechtziende moeder van een slechtziende zoon) </a></div> <div>o&nbsp;&nbsp; <a href="http://fevlado.be/upload/content/Benedikte%20Van%20Eeghem%20-%20De%20Standaard.pdf">Getuigenis van Benedikte Van Eeghem (vrouw met een motorische beperking) </a></div> <div>o&nbsp;&nbsp; <a href="http://fevlado.be/upload/content/Bart%20Verheyden%20-De%20Standaard.pdf">Getuigenis van Bart Verheyden (dove ethicus en maatschappelijk assistent) </a></div> <div>o&nbsp;&nbsp; <a href="http://fevlado.be/upload/content/Blijf%20niet%20doof%20voor%20de%20kinderwens%20van%20doven%20-%20De%20Standaard.pdf">Getuigenis van Helga Stevens (dove politica)</a></div> <div>o&nbsp;&nbsp; <a href="http://fevlado.be/upload/content/Teerling%20-%20De%20Standaard.pdf">Column van Wouter Deprez (komiek) </a></div> <div>o&nbsp;&nbsp; <a href="http://fevlado.be/upload/content/'Een%20interview_%20Ik%20wil%20eerst%20excuses'%20-%20De%20Standaard.pdf">Interview met Etienne Vermeersch en Ignaas Devisch, filosofen</a></div> <div>o&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/van-gils-gasten/2017/van-gils---gasten-d20170619/">&ldquo;Van Gils en gasten&rdquo; op &eacute;&eacute;n.</a> Sylvie Van Landuyt (dove opvoedster en tolk Vlaamse Gebarentaal), Veerle Provoost (professor bio-ethiek) en Stijn Coninx (regisseur en vader van &eacute;&eacute;n horende en drie dove kinderen) zaten bij Van Gils aan tafel.</div>Bezoek aan Kirgiziëhttp://www.fevlado.be/fevlado-vzw/nieuws-prikbord/actualiteit/?d=676http://www.fevlado.be/fevlado-vzw/nieuws-prikbord/actualiteit/?d=676Fri, 30 Jun 2017 00:00:00 +0200Van maandag 5 t.e.m. vrijdag 9 juni brachten afgevaardigden van Fevlado een werkbezoek aan Kirgizi&euml;. Het idee hiervoor ontstond nadat de ambassade van Kirgizi&euml; een hele tijd geleden contact opnam met Fevlado met een vraag naar ondersteuning voor de dovengemeenschap ter plekke. Fevlado nam deze vraag in beraad, maar wist tot dan toe niets af van de lokale situatie. Fevlado contacteerde daarop eerst de Wereldfederatie van Doven (WFD) en vroeg of zij daarover meer kennis had. WFD bracht in het verleden zelf al een bezoek aan Kirgizi&euml; en spoorde ons aan met die dovengemeenschap in zee te gaan. WFD moedigde het idee dus heel erg aan en was er blij om, omdat ondersteuning ter plaatse noodzakelijk is. Fevlado besliste op dat moment bereid te zijn hiertoe de nodige inspanningen te leveren, maar daarvoor was het eerst belangrijk te weten welke soort ondersteuning men er nodig heeft. In dat kader werd besloten het verkennende bezoek in te plannen inclusief het nodige overleg. We konden deze reis verwezenlijken dankzij een subsidie vanuit het Vlaamse Ministerie van Cultuur voor ons vervoer en verblijf ter plekke als steun voor dit initiatief.<br /> <br /> De reis omvatte een vijfdaags programma, waarbij we drie plaatsen in Kirgizi&euml; bezochten: de hoofdstad Bishkek in het noorden, Osh in het zuidwesten en het grote meer en de mooie natuur daarrond in het oosten van het land. <br /> <br /> We hadden gesprekken met mensen tijdens bezoeken aan twee overheden (in Bishkek en in Osh), twee dovenscholen (eveneens in Bishkek en in Osh), en de &ldquo;federatie&rdquo; van doven en blinden (wat &eacute;&eacute;n federatie is in Kirgizi&euml;; er is geen aparte federatie voor doven) die nu onder leiding staat van een blinde voorzitter en een dove ondervoorzitter. We namen ook deel aan twee bijeenkomsten van doven (niet in clubverband, maar losse bijeenkomsten) en praatten er met de aanwezigen, van wie we erg veel respons kregen. Ten slotte bezochten we ook een vakantieoord dat speciaal aan doven en blinden de mogelijkheid biedt om erheen te gaan.<br /> <br /> De vijfdaagse reis was erg kort, maar we hebben erg veel gezien, veel gepraat en ook de communicatie verliep gelukkig zeer vlot; dit laatste omdat we drie tolken hadden ingeschakeld met verschillende (gebaren)taalcombinaties (Russische gebarentaal, VGT, gesproken Russisch, gesproken Engels en voor een deel ook de Kirgizische taal).<br /> <br /> Na afloop van het verkennende bezoek kunnen we besluiten dat het positief en geslaagd was. We hebben ons een goed en duidelijk beeld kunnen vormen van de situatie daar voor doven en van de dovengemeenschap. Het is ook duidelijk geworden dat ze er ondersteuning nodig hebben rond dienstverleningen, financi&euml;n, hulpmiddelen, toegankelijkheid en tolken. Het is ook belangrijk in te zetten op de rechten van dove mensen, dove identiteitsvorming en doofbewustzijn. Bij al die zaken is er nog een grote achterstand merkbaar. Er is dus duidelijk nood aan veel ondersteuning.<br /> <br /> De volgende stappen na dit bezoek zijn deze: <br /> <br /> 1. een uitgebreid verslag opmaken<br /> 2. overleg plegen met de WFD, WASLI, en met verschillende experten op vlak van verschillende thema&rsquo;s, dit om te bekijken hoe we die kunnen aanpakken om de situatie te verbeteren; het is belangrijk dat dit op de juiste manier gebeurt<br /> 3. met de ambassade van Kirgizi&euml; in Brussel vanwaar de initi&euml;le vraag voor ondersteuning kwam, overleg plegen over de volgende stappen op basis van ons verslag<br /> 4. voor de overheden en het parlement van Kirgizi&euml; een aanbevelingsdocument opmaken met daarin de gewenste veranderingen in samenwerking met de dovengemeenschap daar. Het is de bedoeling om ondersteuning te bieden op lange termijn en dit project ook blijvend op te volgen.<br />Infosessies PVF in Vlaamse Gebarentaalhttp://www.fevlado.be/fevlado-vzw/nieuws-prikbord/actualiteit/?d=674http://www.fevlado.be/fevlado-vzw/nieuws-prikbord/actualiteit/?d=674Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0200<div style="margin: 0px 0px 6px; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Onlangs hervormde Vlaams Minister van Welzijn het zorg- en ondersteuningssysteem voor personen met een handicap grondig. Nu verloopt alles via het systeem van Persoonsvolgende Financiering (PVF). Eind vorig jaar heeft de cel Belangenbehartiging van Fevlado dit systeem al in grote lijnen toegelicht aan de dovengemeenschap via een video in Vlaamse Gebarentaal.</div> <div style="margin: 0px 0px 6px; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Fevlado was echter van mening dat de informatieverspreiding via een video onvoldoende is. Daarom diende Fevlado een projectaanvraag in bij het VAPH om zelf infomomenten te organiseren in Vlaamse Gebarentaal in heel Vlaanderen. Het VAPH kende hiervoor een subsidie toe aan Fevlado. In juni en september 2017 organiseert Fevlado infosessies over Persoonsvolgende Financering: RTH-diensten, NRTH-diensten, en de budgetten BOB en PVB. De infosessies vinden plaats in zeven verschillende dovenclubs en worden door dove gebarentalige medewerkers van Fevlado en Fevlado-Diversus gegeven. Indien je vragen hebt over het systeem, kom dan zeker naar &eacute;&eacute;n van de infosessies en stel je vragen aan ons aan ons! Meer informatie over de datums en locaties vind je in de affiche.<br /> <br /> &nbsp;<img src="/upload/content/image/Affiche%20Infosessies%20PVF%202017.png" width="600" height="424" alt="" /></div>MOOOV-filmfestival 2017http://www.fevlado.be/fevlado-vzw/nieuws-prikbord/actualiteit/?d=672http://www.fevlado.be/fevlado-vzw/nieuws-prikbord/actualiteit/?d=672Thu, 13 Apr 2017 00:00:00 +0200<div>De film &ldquo;Ishaare&rdquo; toont hoe zes doven (onder wie Pradip doofblind is) door middel van gebarentaal communiceren met horende winkeliers, straatverkopers, klanten, obers, conducteurs en medereizigers in Mumbai. Reena en Pradip doen boodschappen in lokale straten, op markten en in winkels. Sujit neemt verschillende vormen van openbaar vervoer. Mahesh is een mobiele verkoper die pennen verkoopt aan kantoorboekhandels. Komal en haar man Sanjay hebben een accessoirewinkel waar vooral schoolmeisjes komen. Durga is de beheerder van een vestiging van Caf&eacute; Coffee Day, een koffieketen. Wanneer deze mensen zaken doen, dingen kopen en verkopen, informatie vragen, onderhandelen en over koetjes en kalfjes babbelen, gebruiken ze &ldquo;gestures&rdquo; in combinatie met liplezen, mondbewegingen en schrijven. In de film vertellen ze hoe ze deze verschillende manieren van communiceren beleven.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Zondag 23 april 2017</div> <div>14 uur 30 inleiding door regisseur Annelies Kusters en&nbsp;</div> <div>17 uur inleiding door Visual Box Jorn Rijckaert<br /> <br /> Alle info <a href="http://festival.mooov.be/Festival/Roeselare/">hier</a>.</div> <div>&nbsp;</div> &nbsp;Erfgoeddag 2017 - Activiteiten voor doven en slechthorendenhttp://www.fevlado.be/fevlado-vzw/nieuws-prikbord/actualiteit/?d=673http://www.fevlado.be/fevlado-vzw/nieuws-prikbord/actualiteit/?d=673Thu, 13 Apr 2017 00:00:00 +0200<div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"><span style="font-kerning: none"><b>GENT</b></span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica; min-height: 17px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"><span style="font-kerning: none"><b>Huis van Alijn</b></span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"><span style="font-kerning: none">Specifiek voor Doven en slechthorenden zal de rondleiding met dove gids &lsquo;Het leven zoals het was in Vlaamse Gebarentaal&rsquo; twee maal doorgaan. &nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"><span style="font-kerning: none">Het Huis van Alijn<br /> Kraanlei 65 9000 Gent</span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"><span style="font-kerning: none">Rondleiding met dove gids om 10u00 en 16u00</span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"><span style="font-kerning: none">Meer info <a href="http://www.huisvanalijn.be/event/erfgoeddag-2017">hier</a>.&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica; min-height: 17px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: rgb(29, 33, 41);"><span style="font-kerning: none"><b>Sint-Pietersabdij</b></span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: rgb(29, 33, 41);"><span style="font-kerning: none; color: #000000">Dit jaar staat Erfgoeddag in het teken van zorg. </span><span style="font-kerning: none">Op Erfgoeddag ontdek je tijdens een geleide rondleiding wat de Sint-Pietersabdij betekende voor de gezondheidszorg binnen en buiten de abdij. De Sint-Pietersabdij wil deze zorgtraditie verderzetten door een open huis te zijn, toegankelijk voor iedereen, ook op Erfgoeddag.</span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"><span style="-webkit-font-kerning: none;">Sint-Pietersabdij&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"><span style="-webkit-font-kerning: none;">Sint-Pietersplein 9&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"><span style="-webkit-font-kerning: none;">9000 Gent</span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"><span style="font-kerning: none">rondleiding over zorg in de middeleeuwen met tolk Vlaamse Gebarentaal om 10u00&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"><span style="font-kerning: none">Meer info <a href="http://inschrijvingevenementen.gent.be/Label/Details/6e04a829-0f0e-e711-9756-005056983224">hier</a>.&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica; min-height: 17px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"><span style="font-kerning: none"><b>Zusters van Liefde</b></span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"><span style="font-kerning: none">Maak al wandelend kennis met de pioniersrol van de Zusters van Liefde in de Gentse zorggeschiedenis onder meer hun werk in het dovenonderwijs. Deelnemers kunnen ook een bezoek brengen aan de recent gerenoveerde gebouwen van Sint-Lievenspoort.</span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"><span style="font-kerning: none">Erfgoedhuis ZLJM&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"><span style="font-kerning: none">Molenaarsstraat 24</span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"><span style="font-kerning: none">9000 Gent</span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"><span style="font-kerning: none">Wandeling met wandelbrochure tussen 10u00 en 18u00.</span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"><span style="font-kerning: none"><a href="/upload/content/Erfgoeddag_Straffe_toeren_Zusters_van_Liefde[1].jpg">Flyer</a></span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica; min-height: 17px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"><span style="font-kerning: none"><b>WOLUWE</b></span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica; min-height: 17px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"><span style="font-kerning: none"><b>Expo 181</b></span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"><span style="font-kerning: none">Geschiedenis van 180 jaar Koninklijk Instituut Woluwe voor Doven en blinden.</span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: rgb(34, 34, 34);"><span style="font-kerning: none">Georges Henrilaan 278</span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: Helvetica; color: rgb(34, 34, 34);"><span style="font-kerning: none">1200 Sint-Lambrechts-Woluwe</span></div> <span style="font-family: Helvetica; font-size: 14px;">Rondleiding met tolk Vlaamse Gebarentaal om 14u00</span>&nbsp;<br /> <a href="/upload/content/Erfgoeddag 230417 Woluwe.pdf">Flyer.</a>Vacatures administratief medewerker http://www.fevlado.be/fevlado-vzw/nieuws-prikbord/actualiteit/?d=667http://www.fevlado.be/fevlado-vzw/nieuws-prikbord/actualiteit/?d=667Tue, 28 Mar 2017 00:00:00 +0200<span style="font-family: Verdana; font-size: 13px;">Fevlado-Diversus heeft twee vacatures voor een deeltijdse administratief medewerker. Heb je interesse of ken je iemand die mogelijk interesse heeft? Tot 9 april kan men hiervoor solliciteren. Het betreft een </span><a href="http://www.fevlado.be/upload/content/2017_03_23%20-%20Vacature%20tijdelijk%20administratief%20medewerker%20dt.pdf" style="font-family: Verdana; font-size: 13px;"><span style="-webkit-font-kerning: none;">halftijdse vacature voor bepaalde duur</span></a><span style="font-family: Verdana; font-size: 13px;"> (vervanging) en een </span><a href="http://www.fevlado.be/upload/content/2017_03_23%20-%20vacature%20administratief%20medewerker%20dt%5B1%5D.pdf" style="font-family: Verdana; font-size: 13px;"><span style="-webkit-font-kerning: none;">halftijdse vacature voor onbepaalde duur</span></a><span style="font-family: Verdana; font-size: 13px;">. De twee jobs kunnen ook tijdens de vervanging gecombineerd worden tot &eacute;&eacute;n voltijdse job. Meer info vind je </span><a href="http://www.fevlado.be/upload/content/vacatures%20Fevlado.pdf" style="font-family: Verdana; font-size: 13px;"><span style="-webkit-font-kerning: none;">hier</span></a><span style="font-family: Verdana; font-size: 13px;">. &nbsp;</span>&nbsp;Huis van Alijn: Museum voor iedereen - Erfgoeddag zondag 23 april 2017http://www.fevlado.be/fevlado-vzw/nieuws-prikbord/actualiteit/?d=666http://www.fevlado.be/fevlado-vzw/nieuws-prikbord/actualiteit/?d=666Tue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0100&nbsp;<img src="/upload/content/erfgoedlogo2.jpg" width="300" height="114" alt="" /><br /> <br /> <div>In het kader van het thema 'zorg', zet het Huis van Alijn het menselijke aspect centraal. Erfgoeddag staat dit jaar in het teken van toegankelijkheid. Intensief onderzoek en nauwe samenwerking met de zorgsector resulteerden de jongste jaren in een toegankelijk aanbod. Het Huis van Alijn wil drempels wegwerken zodat meer mensen met het museum, de collectie en de werking kunnen kennismaken. Kom kijken hoe we van het museum een ontmoetingsplek voor iedereen maken.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Rondleiding &lsquo;Het leven zoals het was&rsquo; in Vlaamse Gebarentaal.</strong></div> <div><strong>Om 14:00 en om 17:00, vanaf 12 jaar, duur 1 uur</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Deze rondleiding is ontwikkeld voor doven en slechthorenden, maar vandaag kan iedereen ze volgen.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Alle info <a href="http://www.huisvanalijn.be/event/erfgoeddag-2017">hier</a>.</div> <div>&nbsp;</div>Infodag participatieproject op 18 maart 2017http://www.fevlado.be/fevlado-vzw/nieuws-prikbord/actualiteit/?d=665http://www.fevlado.be/fevlado-vzw/nieuws-prikbord/actualiteit/?d=665Tue, 28 Feb 2017 00:00:00 +0100Van 2014 tot 2016 liep het Participatieproject, een project gesubsidieerd door de minister van Cultuur. Fevlado was samen met &rsquo;t Signaal, de UGent en de VUB, &eacute;&eacute;n van de partnerorganisaties in dit project. Het project is intussen afgerond. Benieuwd naar hoe de afgelopen drie jaar aan VGT-coaching werd gedaan voor gezinnen met een dove baby of peuter? Kom luisteren naar ervaringsverhalen, resultaten en toekomstperspectieven! De infodag over VGT-coaching in gezinnen vindt plaats op 18 maart op de VUB (Pleinlaan 2, 1050 Brussel, Promotiezaal D.2.01). De deuren gaan open om 9u30, de lezing en getuigenissen starten om 10u00. Nadien is er een receptie en ronden we af om 12u30. Ouders kunnen gebruik maken van de kinderopvang. <a href="http://www.mijnbabyisdoof.be/vgtcoaching">Inschrijven</a> kan tot 12 maart.<br /> <br /> <a href="/upload/content/flyer-vgt-coaching_2.pdf">Download Flyer</a><br type="_moz" />Seminarie senioren op 25 maarthttp://www.fevlado.be/fevlado-vzw/nieuws-prikbord/actualiteit/?d=664http://www.fevlado.be/fevlado-vzw/nieuws-prikbord/actualiteit/?d=664Fri, 17 Feb 2017 00:00:00 +0100<div style="margin: 0px; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"> <div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal;"><span style="font-kerning: none">Op zaterdag 25 maart 2017 organiseren we samen met Fevlado-Senioren en Doofbewust een seminarie voor dove senioren met als thema &ldquo;Samen bouwen wij aan de toekomst van Vlaamse dove senioren&rdquo;.&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal;"><span style="font-kerning: none">Ontdek in onderstaande video wat het programma inhoudt. Schrijf je in tegen 17 maart 2017! Slechts 10 euro per persoon.&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; line-height: normal; min-height: 13px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; line-height: normal; min-height: 13px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; text-align: center; font-size: 12px; line-height: normal;"><b>SEMINARIE SENIOREN</b></div> <div style="margin: 0px; text-align: center; font-size: 12px; line-height: normal; min-height: 14px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; text-align: center; font-size: 12px; line-height: normal;"><b>THEMA: SAMEN BOUWEN WIJ AAN DE TOEKOMST VAN VLAAMSE DOVE SENIOREN</b></div> <div style="margin: 0px; text-align: center; font-size: 12px; line-height: normal; min-height: 14px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;"><b>WANNEER ? </b>OP ZATERDAG 25 MAART 2017 van 8u30 tot 19u00</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;"><b>WAAR ? </b>In GENT- ZUID, WOODROW WILSONPLEIN 2 &ndash; 9000 GENT</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal; min-height: 14px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;"><span style="text-decoration: underline"><b>PROGRAMMA</b></span></div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal; min-height: 14px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">8:30 REGISTRATIE en KOFFIE/THEE met BOTERKOEKEN</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">9:30 WELKOMSTWOORD&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; VOORZITTER van FEVLADO SENIOREN: Boudewyn DE ROOSE</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; VOORZITTER van FEVLADO: Andy VAN HOOREBEKE</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ministerie van WELZIJN</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">10:00 Lezing: situatie in Vlaanderen door Delphine LE MAIRE en Kathleen VERCRUYSSE</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">10:30 KOFFIEPAUZE</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">11:00 Markku JOKINEN, voorzitter van European Union of the Deaf (FINLAND)</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Situatie in Europa</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">12:00 Lunch &ndash; SOEP met SANDWICHES</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">13:00 Jan TEMPELAAR, GELDERHORST over het belang van het rusthuis (NEDERLAND)</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4 dove getuigenissen:&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Mevrouw Betsy Katsman, voorzitter van Gelderhorst (doof)</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Mevrouw Bertha Wesemann, vice-voorzitter (doof)</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dhr. Ronald Steenbrink, lid van de clientenraad (doofblind)</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dhr. Ren&eacute; Fabert, lid van de clientenraad (doof)</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">14:00 Josephine Anker, Ulleruphus, het belang van het rusthuis (DENENMARKEN)</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">15:00 KOFFIEPAUZE met TAART</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">15:30 WORKSHOP: de wensen van dove senioren&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; door Delphine LE MAIRE en Kathleen VERCRUYSSE</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">16:30 SLOTWOORD</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Voorzitter FEVLADO SENIOREN: Boudewyn DE ROOSE</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Afgevaardigde van Ouderraad</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">17:00RECEPTIE</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">19:00SLOT</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal; min-height: 14px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;"><b>HOEVEEL KOST?</b> ALL-IN: 10 euro per persoon</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal; min-height: 14px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;"><b>HOE INSCHRIJVEN?</b></div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;">Via inschrijvingsstrook met de post aan Fevlado vzw &ndash; Ledenbeweging, Stropkaai 38, 9000 Gent ofwel email naar <a href="mailto:ledenbeweging@fevlado.be"><span style="color: rgb(4, 51, 255);">ledenbeweging@fevlado.be</span></a></div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal; min-height: 14px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal;"><b>DEADLINE?</b> Vrijdag 17 maart 2017<br /> <br /> <strong><a href="/upload/content/Programma_Seminarie_dove_senioren(2).pdf">PROGRAMMA met INSCHRIJVINGSSTROOKJE</a></strong></div> <div style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman'; min-height: 15px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; text-align: center; font-size: 12px; line-height: normal; min-height: 14px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; text-align: center; font-size: 12px; line-height: normal; min-height: 14px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; text-align: center; font-size: 12px; line-height: normal; min-height: 14px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; text-align: center; font-size: 12px; line-height: normal; min-height: 14px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; text-align: center; font-size: 12px; line-height: normal; min-height: 14px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; text-align: center; font-size: 12px; line-height: normal; min-height: 14px;">&nbsp;</div> </div> </div>