Missie van Fevlado

Sluit VGT

Missie:

Fevlado wil werk maken van gelijkwaardigheid, emancipatie en ontplooiing van dove personen en hun taal, de Vlaamse Gebarentaal, in de samenleving.

Daarom komt Fevlado op voor de eigenheid, de rechten en het welzijn van dove personen in alle aspecten van het dagelijks leven.

Vaststelling

 • Dove personen worden gediscrimineerd
 • Horende samenleving heeft verkeerd beeld over deze groep
 • Uitsluiting doven en slechthorenden op sociaal vlak
 • Niet-respecteren van burgerrechten van doven en slechthorenden

Wat willen we doen

 • Bereiken van volwaardig "burgerschap" met gelijke rechten en kansen voor iedere dove en slechthorende persoon.
 • Behouden en verbeteren van taalkundige en culturele identiteit van doven.
 • Streven naar beter zelfbewustzijn van onze groep zodat ze meer voor zichzelf kunnen opkomen en zelf beslissen over eigen leven.
 • Bereiken van wederzijds respect voor iedere persoon, zowel doof, slechthorend als horend.

Hoe gaan we dit doen

 • Actief beïnvloeden van het beleid (politiek, overheid), bewustmaken van de samenleving, aanbieden en/of ondersteunen van opleidingen, belangenverdediging en indien nodig actievoering.
 • Informeren en ondersteunen van de taalkundige en socio-culturele gemeenschap van dove  personen.
 • Ondersteunen, adviseren en informeren van organisaties en andere belanghebbenden over de verschillende kenmerken van doofheid (medische, taalkundige, sociale, culturele en onderwijskundige kenmerken).

Waarom Fevlado ?

 • Fevlado leeft middenin de Vlaamse Dovengemeenschap, heeft zeer veel contacten binnen en buiten Vlaanderen.
 • Fevlado gelooft dat dove personen  voldoende sterk zijn om zichzelf te vertegenwoordigen. Onze organisatie wordt geleid door dove mensen en heeft voldoende experts om deze opdracht uit te voeren.