Actualiteit

Vakantiewerking voor dove kinderen in het MPI

Terug naar overzicht

Fevlado vernam onlangs dat verschillende ouders een brief hebben ontvangen dat hun dove kinderen, die niet meer naar het MPI gaan maar enkel in de zomer naar de vakantiewerking gaan, dat vanaf dit jaar niet meer kunnen doen. Dit omwille van bepaalde regels van het VAPH die veranderd zouden zijn. We namen hiervoor contact op met het VAPH zelf. Die liet ons weten dat die regels fout geïnterpreteerd werden, en dat die kinderen wél nog gebruik kunnen maken van de vakantiewerking, volgens volgende wetgeving:

“In de nieuwe uitvoeringsrichtlijnen van 1/12/2011 is uitdrukkelijk bepaald op pagina 13:

5.5.2 Kortdurende begeleidingsovereenkomsten
Binnen alle zorgvormen kan men een kortdurende begeleidingsovereenkomst (minder dan 70 kalenderdagen op jaarbasis, niet noodzakelijk aaneensluitend en niet noodzakelijk binnen één voorziening) registreren. Men dient dan niet de procedures uit 5.1 en 5.2 te volgen. Men dient geen zorgvraag te registreren en ook de prioriteitenregels zijn niet van toepassing. Wel dient de cliënt te beschikken over een passende tenlasteneming om subsidiabel te zijn. “


Indien u zelf als ouder ook een dergelijk bericht kreeg kan u met bovenstaande richtlijnen deze beslissing aanvechten.

Indien u nog vragen heeft, kan u ook steeds de cel belangenbehartiging contacteren, via belangenbehartiging@fevlado.be