Actualiteit

FOD Sociale Zekerheid toegankelijk

Terug naar overzicht

De FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, heeft een sociale dienst die vanaf nu toegankelijk is voor dove gebarentaligen. Bart Verheyden, zelf doof en gebarentalig, werkt daar als maatschappelijk assistent. Hij is in hoofdzaak het aanspreekpunt voor horende mensen uit de regio Limburg, maar vanaf nu kunnen dus ook dove gebarentaligen uit heel Vlaanderen met hem communiceren, via ooVoo en Skype. 

Je kan je richten tot Bart met allerlei praktische vragen over je dossier, zoals bijvoorbeeld je rechten, een schatting van je aantal invaliditeitspunten, of over de opvolging van je dossier of van aanvragen die je gedaan hebt.

Als je Bart wil contacteren, mail dan naar bart.verheyden@minsoc.fed.be  om een afspraak te maken voor een chatgesprek via Skype of ooVoo. Hij is zowel overdag als ’s avonds bereikbaar, afhankelijk van zijn eigen agenda.