Actualiteit

Nieuwe beheersovereenkomst VRT belooft VGT op internet en tv

Terug naar overzicht

Op 15 juli kondigde de Vlaamse Regering een akkoord aan over de beheersovereenkomst die de opdracht en middelen van de VRT vastlegt voor 2012-2016. In deze overeenkomst staat dat de VRT diversiteit centraal stelt en een zo groot mogelijk en gevarieerd publiek moet bereiken. In het bijzonder wil men onder andere dove en slechthorende kijkers beter bereiken en de band met de openbare omroep versterken door het aanbod beter op de behoeften van deze doelgroep af te stemmen.

Het aanbod voor doven en slechthorenden van de VRT wordt toegankelijk op twee verschillende manieren, namelijk via ondertiteling en Vlaamse Gebarentaal. 95% van de programma’s zullen worden ondertiteld via T888 Teletekstondertiteling. De nieuws- en duidingsprogramma’s moeten tegen eind 2014 100% ondertiteld zijn.

Volledig nieuw in de beheersovereenkomst is het aanbod van Vlaamse Gebarentaal. De VRT verbindt zich ertoe om binnen het jaar na inwerkingtreding van deze overeenkomst Het journaal van 19u en het Ketnet-journaal (“Karrewiet”) via het internet met VGT aan te bieden. Dit signaal wordt ook digitaal aangeboden aan de distributeurs van digitale televisie die deze service dan ook kunnen beschikbaar maken aan hun klanten via interactieve digitale televisie. Het weekoverzicht van Karrewiet wordt nog voor 2013 via TV aangeboden met VGT.

Het brengen van Het Journaal en Karrewiet in VGT zal gebeuren door dove vertalers. Hiermee volgt de VRT de aanbevelingen van Fevlado. De voorbereidingen voor een testweek eind september zijn al gestart, in samenwerking met de cel belangenbehartiging en de experten Media van Fevlado. Tijdens de week van 19 tot 25 september zullen de twee programma’s dagelijks via deredactie.be te bekijken zijn. Het is de bedoeling van de VRT om dit vanaf januari 2012 dagelijks te kunnen doen.

Fevlado is zeer tevreden met deze belangrijke stap maar blijft streven voor het dagelijks uitzenden van deze programma’s in VGT op televisie en niet enkel via het internet. Enkel zo zijn deze optimaal toegankelijk voor iedereen die ze wil bekijken.

Wie de beheersovereenkomst zelf ook wil lezen, kan een mailtje sturen naar belangenverdediging@fevlado.be