Actualiteit

Verduidelijking rond nieuws over juridisch proces onderwijs

Terug naar overzicht

Vorige week publiceerden we een nieuwsbericht met daarin de afspraken die tot nu toe gemaakt werden met het kabinet Onderwijs. Ondertussen hebben we hierover verschillende vragen ontvangen, daarom willen we wat extra duidelijkheid scheppen.

Uitbreiding pakket tolkuren

De tolkuren zullen worden toegekend aan leerlingen in het secundair, hoger en volwassenen onderwijs. Met “dat alle Vlaamse dove leerlingen en studenten structureel meer tolkuren moeten krijgen” werden dus de groepen bedoeld die momenteel al tolkondersteuning verkrijgen. Het kleuter- en lager onderwijs hoort daar niet bij. Het juridisch proces werd gevoerd door leerlingen secundair onderwijs en in het arrest staat dus ook oorspronkelijk enkel deze doelgroep vermeld. Wel zijn we blijven ijveren voor gelijke kansen voor iedereen in het onderwijs, zodat nu ook studenten hoger en volwassenenonderwijs betrokken worden. Fevlado is ook tevreden met de talennota (http://www.fevlado.be/nieuws/nieuwsDetail.aspx?item=1524) waarin minister Smet het belang erkent van VGT in de taalontwikkeling van het kind. Er is nog een lange weg te gaan, maar we hopen toch dat via deze weg het onderwijs aan dove kleuters en lagere schoolkinderen positief kan evolueren.

Aanpassing aanvraagprocedure

Ook wat betreft de ‘gemotiveerde aanvraag’ kregen we vragen. Leerlingen en studenten zullen bij de aanvraag van hun tolkuren moeten aangeven voor welke vakken en hoeveel uren de tolk ingezet zal worden. Momenteel is er nog heel weinig duidelijkheid rond wat dit precies inhoudt. Zodra we meer nieuws hebben zullen we dit hier op de website publiceren. We hopen dat we hiermee wat duidelijkheid geschept hebben. Indien er nog vragen zijn, mogen deze altijd rechtstreeks gericht worden aan belangenverdediging@fevlado.be.