Actualiteit

Stand van zaken klacht tegen ministerie van onderwijs

Terug naar overzicht

UPDATE - Juridische procedure tegen de Vlaamse minister van Onderwijs en verschillende Vlaamse scholen

Eerder verscheen op onze website het bericht dat vier ouderparen een verzoekschrift indienen tegen de Vlaamse minister van Onderwijs en verschillende Vlaamse scholen, en dat Fevlado deze juridische procedure steunt.

Ondertussen is de procedure in gang gezet. Op 25 maart 2009 was de zitting van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Op deze zitting werd de procedure ingeleid. De advocaten van de verschillende partijen hebben de volgorde afgesproken waarop zij hun geschreven memories (“argumenten”) en replieken (“antwoorden”) zullen indienen bij de rechtbank. Op deze zitting werd nog niet gepleit.

Zodra alle memories en replieken zijn ingediend, kunnen de rechters en advocaten zich voorbereiden op de pleitzitting, waarop de advocaten hun argumenten mondeling zullen toelichten aan de rechters.

De pleitzitting in Gent zal doorgaan op woensdag 17 juni 2009. De pleitzitting in Leuven zal doorgaan op donderdag 18 juni 2009.

Wij houden u zeker op de hoogte van het verdere verloop van dit proces.