Actualiteit

Vlaamse Gemeenschap tekent hoger beroep aan tegen veroordeling voor discriminatie

Terug naar overzicht

Persbericht
27 augustus 2009

Vlaamse Gemeenschap tekent hoger beroep aan tegen veroordeling voor discriminatie

Eind juli veroordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent de Vlaamse Gemeenschap voor discriminatie omdat het huidige tolkurenpakket voor dove leerlingen een weigering uitmaakt van redelijke aanpassingen voor personen met een handicap. De Vlaamse Gemeenschap tekent nu hoger beroep aan tegen deze veroordeling.

De Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties Fevlado, die de ouders van drie dove jongeren ondersteunde bij de juridische procedure, is zwaar ontgoocheld en overweegt acties.

Dat de overheid beroep aantekent tegen deze principiële uitspraak is volgens Fevlado een bijzonder slechte start voor de nieuwe minister van Onderwijs en Gelijke Kansen, Pascal Smet (SP.A). Fevlado had gehoopt om met het kabinet Onderwijs tot een onderhandelde oplossing te komen voor dove leerlingen in het regulier onderwijs en liet het kabinet ook weten hiervoor open te staan, maar ontving geen reactie.
Deze weigering van de overheid om samen met Fevlado en andere partners tot een oplossing te komen, heeft als gevolg dat ondertussen bijna een volledige generatie dove kinderen en jongeren gelijke onderwijskansen werd ontzegd. Dove leerlingen die op 1 september een nieuw schooljaar starten, zijn opnieuw afhankelijk van de goodwill van leerkrachten en medeleerlingen om tenminste tot enige vorm van communicatie te komen en informatie te krijgen. Ook de rest van het jaar zullen ze dagelijks geconfronteerd worden met ontoegankelijk onderwijs.

Fevlado vindt het onbegrijpelijk dat uitgerekend de minister van Gelijke Kansen ingaat tegen een principiële uitspraak van de rechter in Gent, een uitspraak die duidelijk stelt dat alle dove kinderen en jongeren recht hebben op gelijke onderwijskansen door middel van voldoende tolkuren. Fevlado is dan ook ernstig bezorgd over het toekomstige onderwijsbeleid van minister Smet.

De juridische procedure in Gent was gebaseerd op het Gelijke Kansen en Gelijke Behandelingsdecreet dat in 2008 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Het decreet kwam er onder impuls van toenmalig minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt (SP.A).