Actualiteit

BELANGRIJK BERICHT!!! Hof van Beroep bevestigt de veroordeling van de Vlaamse Gemeenschap wegens discriminatie van dove leerlingen!

Terug naar overzicht

In september 2009 heeft de Vlaamse overheid beroep aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank van Gent, die de Vlaamse Overheid veroordeelde wegens discriminatie van dove leerlingen.

De pleidooien voor het Hof van Beroep hadden plaats in april 2011. Gisteren kregen we het arrest: de veroordeling van de Vlaamse Gemeenschap is bevestigd! Het huidige tolkurenpakket voor de 3 betrokken leerlingen moet worden opgetrokken tot 70% van de lesuren en de aanvraagprocedure voor tolkondersteuning moet worden aangepast.

Fevlado stuurde onmiddellijk een persbericht de wereld in. Het Hof van Beroep verwijst naar de voorbeeldfunctie die de overheid heeft en naar de situatie in Nederland, waar dove kinderen recht hebben op een volledige ondersteuning in de onderwijssituatie. Dat moet hier ook kunnen!

Dit arrest is een mijlpaal: eindelijk zullen dove kinderen en jongeren gelijke onderwijskansen krijgen!

Fevlado wil de ouders die het verzoekschrift indienden en het advocatenkantoor Stibbe van harte bedanken voor alle tijd en energie die dit proces hen kostte, het heeft geloond!

Wie meer informatie wenst over dit arrest, kan zich richten naar belangenverdediging@fevlado.be.