Actualiteit

Gratis extra ondersteuning voor dove cursisten bij Syntra Limburg

Terug naar overzicht

Sinds januari vorig jaar biedt SYNTRA Limburg gratis extra ondersteuning aan voor cursisten met een arbeidshandicap – om zo hun slaagkansen tijdens een opleiding te verhogen. Dit doen ze met de steun van het Europees Sociaal Fonds.

Al naargelang de noden van de cursist, kan deze ondersteuning bestaan uit:

  • Extra uitleg en begeleiding van de docent; en/of
  • Materiële ondersteuning, bijvoorbeeld een leesloupe voor slechtziende cursisten; en/of
  • De aanwezigheid van een tolk Vlaamse Gebarentaal.

De ondersteuning is afhankelijk van de duur van de opleiding en wordt individueel bekeken naargelang de noden van de cursist. Cursisten met een arbeidshandicap die erkend zijn door de VDAB kunnen beroep doen op deze ondersteuning wanneer zij een ondernemersopleiding volgen. Dit aanbod geldt voor gans Vlaanderen.

Momenteel zijn er bij SYNTRA twee dove cursisten die dankzij dit project extra tolkuren hebben voor tijdens de opleiding. Een cursist volgt een opleiding boekhouden en gebruikt deze tolkuren voor de theorielessen; de andere cursist volgt desktop publisher en krijgt ondersteuning door een schrijftolk. Graag zouden ze nog meer cursisten deze kans willen aanbieden.

Meer informatie via www.syntra-limburg.be of bij: Sarah.Dreesen@syntra-limburg.be