Actualiteit

Kies-Keurig 2012: Vormingssessies over de gemeente- en provincieraadsverkiezingen met tolk VGT in Provincie Antwerpen.

Terug naar overzicht

14 oktober 2012 zijn het gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Niet iedereen is zich bewust van het belang van verkiezingen. Sommige personen weten ook niet hoe ze moeten stemmen. Daarom biedt de Dienst Welzijn en Gezondheid van de Provincie Antwerpen in samenwerking met Toemeka vzw een vorming aan over verkiezingen en stemrecht. Tijdens deze vorming worden de deelnemers opgeleid tot trainer zodat ze op hun beurt anderen kunnen informeren over verkiezingen en stemrecht. De deelnemers krijgen na de vorming het noodzakelijke didactische materiaal mee.

Sessie met tolk VGT


Op dinsdag 22 mei van 19u00 tot 21u30 in het Huis van de Sport – zaal 3, Boomgaardstraat 22, Berchem

Inschrijven

Dit aanbod is gratis. Inschrijven is wel verplicht. Dit kan door je naam, functie en organisatie te mailen naar kieskeurig2012@welzijn.provant.be. Je vermeldt ook best in de email dat je een beroep zal doen op de tolk VGT.