Actualiteit

Visietekst GON voor dove kinderen en jongeren

Terug naar overzicht

Enkele maanden geleden plaatsten we een oproep om getuigenissen te verzamelen rond GON-begeleiding, voor het opstellen van een nieuwe visietekst. De tekst is ondertussen klaar en kwam tot stand na bevraging van leden en in nauwe samenwerking met experten inzake Vlaamse Gebarentaal, dovenonderwijs en GON-begeleiding.

De directe aanleiding hiervan was een wetenschappelijk onderzoek dat momenteel door de overheid wordt gevoerd naar GON en ION. Als belangenorganisatie wilde ook Fevlado duidelijk haar standpunt wat betreft GON-begeleiding aan dove kinderen en jongeren te kennen geven. Daarnaast zal de tekst ook gebruikt worden bij overleg met diverse andere organisaties en instellingen.

Jullie kunnen de tekst alvast hier lezen. Vragen of opmerkingen kunnen steeds gestuurd worden naar belangenbehartiging@fevlado.be