Actualiteit

WFD zoekt experten!

Terug naar overzicht

WFD (World Federation of the Deaf) behandelt een aantal thema’s in expertengroepen. Die groepen maken standpunten en documenten op, en adviseren het bestuur als dat daar om vraagt.

Er worden nu mensen gezocht die voor de periode september 2012 tot september 2015 hun expertise aan willen bieden. Meer uitleg over de expertengroepen en de thema’s die zij behandelen vind je hier.

De correspondentie tussen het bestuur en de experten verloopt in het Engels. WFD verwacht dan ook dat de experten die taal voldoende beheersen.

Elke aangesloten Dovenfederatie mag een aantal experten voorstellen. Wie geïnteresseerd is, vult het aanmeldingsformulier (graag linken aan Application Form in bijlage) in en mailt dit, samen met een CV, voor 10 juni naar belangenbehartiging@fevlado.be . Indien Fevlado je kandidatuur steunt, moet zij dit bevestigen in een aanbevelingsbrief aan WFD. Alle documenten samen zullen door Fevlado aan WFD worden bezorgd.

Succes!