Actualiteit

Te late annulatie van tolkopdrachten (BVGT)

Terug naar overzicht

Lees in dit verband ook het recentere nieuwsbericht van 7/11/2012 in verband met overleg tussen BVGT, CAB en Fevlado.

Iedereen weet intussen dat de omkadering van de tolken moet verbeteren, als we willen dat er meer tolken VGT actief worden. Het beroep van tolk VGT moet aantrekkelijker worden, zowel wat betreft het statuut als de verloning. En daarvoor is de overheid verantwoordelijk. Ook dat heeft het Hof van Beroep van Gent bevestigd in de veroordeling van de Vlaamse overheid. Die deed nu wel inspanningen om het aantal tolkuren te verhogen, maar moet nu dringend werk maken van het verbeteren van de omkadering van de tolken. Ook de BVGT strijdt hier al lang voor.

Hierna legt de beroepsvereniging voor tolken VGT uit hoe ze vanaf nu willen omgaan met de te late annulatie van een opdracht. Met dergelijke acties willen ze tonen dat ze verwachten dat iedereen, zowel de overheid maar ook de Dovengemeenschap, hun beroep ernstig neemt.

Filip Verstraete,
Belangenbehartiging Fevlado


Hoi,
Mijn naam is Siegrid Leurs en ik ben de voorzitter van de BVGT. Beroepsvereniging Vlaamse Gebarentaaltolken.

Bedankt Filip.

Zoals Filip net al heeft bericht, zijn wij al lang aan het lobbyen om een beter statuut te hebben voor de tolken VGT. We zullen nu stap voor stap kleine veranderingen doorvoeren. Want het is van uiterst belang dat ons beroep aantrekkelijker wordt en meer tolken meer uren kunnen tolken.

Wat wij vanaf 5 november zullen veranderen is de late annulatie regeling. Omdat dit ook gevolgen heeft voor jullie, willen we deze goed uitleggen aan jullie.

Vanaf 5 november zullen alle uren die gevraagd worden ook uitbetaald moeten worden als deze laattijdig geannuleerd worden.
Als je bij voorbeeld een tolk vraagt van 9-12 en je bent niet aanwezig op de tolkopdracht, dan zullen deze drie uren uitbetaald worden aan de tolk. Vraag je een tolk voor een hele dag, dan worden we ook betaald voor die hele dag.
Wij plannen namelijk onze agenda zo dat wij een redelijk maandloon hebben. Als we plots een hele dag inkomen verliezen, is dat geen pretje.

Bij een dagopdracht is het belangrijk dat je nadenkt of je een tolke tijdens de pauze nodig hebt of niet. Wil je in VGT kletsen tijdens de middagpauze met je collega’s, dan vraag je een tolk van voorbeeld 9-17u. Als dit niet nodig is, en de tolk mag dus weg om een pauze te nemen. Dan noteer je beter van 9-12 en van 13 tot 17. De tolk heeft dan het recht om weg te gaan van de opdracht.

Wanneer spreken we van een late annulatie? Dit wil zeggen twee werkdagen voordien. Hou rekening dat voor een opdracht op maandag, je donderdag al moet annuleren. Zo hebben wij nog de kans om een andere opdracht te regelen.

Als een tolk voor jou komt tolken en de opdracht duurt korter, dan is dit ook een late annulatie en zal je die resterende uren moeten betalen. Vraag dus geen tolk voor 3u als je weet dat de opdracht maar 1u zal duren. Voorbeeld maandag opdracht van 9-12, opdracht is al gedaan om 10u dan zal je moeten betalen tot 12u.

Wij hopen dat in de toekomst ons beroep aantrekkelijker wordt en dat er zo meer tolken actief veel uren werken. Zodat wij jullie een optimale dienstverlening kunnen garanderen.

Siegrid Leurs,
Beroepsvereniging Vlaamse Gebarentaaltolken