Actualiteit

Bezoek aan Kirgizië

Terug naar overzicht

Van maandag 5 t.e.m. vrijdag 9 juni brachten afgevaardigden van Fevlado een werkbezoek aan Kirgizië. Het idee hiervoor ontstond nadat de ambassade van Kirgizië een hele tijd geleden contact opnam met Fevlado met een vraag naar ondersteuning voor de dovengemeenschap ter plekke. Fevlado nam deze vraag in beraad, maar wist tot dan toe niets af van de lokale situatie. Fevlado contacteerde daarop eerst de Wereldfederatie van Doven (WFD) en vroeg of zij daarover meer kennis had. WFD bracht in het verleden zelf al een bezoek aan Kirgizië en spoorde ons aan met die dovengemeenschap in zee te gaan. WFD moedigde het idee dus heel erg aan en was er blij om, omdat ondersteuning ter plaatse noodzakelijk is. Fevlado besliste op dat moment bereid te zijn hiertoe de nodige inspanningen te leveren, maar daarvoor was het eerst belangrijk te weten welke soort ondersteuning men er nodig heeft. In dat kader werd besloten het verkennende bezoek in te plannen inclusief het nodige overleg. We konden deze reis verwezenlijken dankzij een subsidie vanuit het Vlaamse Ministerie van Cultuur voor ons vervoer en verblijf ter plekke als steun voor dit initiatief.

De reis omvatte een vijfdaags programma, waarbij we drie plaatsen in Kirgizië bezochten: de hoofdstad Bishkek in het noorden, Osh in het zuidwesten en het grote meer en de mooie natuur daarrond in het oosten van het land.

We hadden gesprekken met mensen tijdens bezoeken aan twee overheden (in Bishkek en in Osh), twee dovenscholen (eveneens in Bishkek en in Osh), en de “federatie” van doven en blinden (wat één federatie is in Kirgizië; er is geen aparte federatie voor doven) die nu onder leiding staat van een blinde voorzitter en een dove ondervoorzitter. We namen ook deel aan twee bijeenkomsten van doven (niet in clubverband, maar losse bijeenkomsten) en praatten er met de aanwezigen, van wie we erg veel respons kregen. Ten slotte bezochten we ook een vakantieoord dat speciaal aan doven en blinden de mogelijkheid biedt om erheen te gaan.

De vijfdaagse reis was erg kort, maar we hebben erg veel gezien, veel gepraat en ook de communicatie verliep gelukkig zeer vlot; dit laatste omdat we drie tolken hadden ingeschakeld met verschillende (gebaren)taalcombinaties (Russische gebarentaal, VGT, gesproken Russisch, gesproken Engels en voor een deel ook de Kirgizische taal).

Na afloop van het verkennende bezoek kunnen we besluiten dat het positief en geslaagd was. We hebben ons een goed en duidelijk beeld kunnen vormen van de situatie daar voor doven en van de dovengemeenschap. Het is ook duidelijk geworden dat ze er ondersteuning nodig hebben rond dienstverleningen, financiën, hulpmiddelen, toegankelijkheid en tolken. Het is ook belangrijk in te zetten op de rechten van dove mensen, dove identiteitsvorming en doofbewustzijn. Bij al die zaken is er nog een grote achterstand merkbaar. Er is dus duidelijk nood aan veel ondersteuning.

De volgende stappen na dit bezoek zijn deze:

1. een uitgebreid verslag opmaken
2. overleg plegen met de WFD, WASLI, en met verschillende experten op vlak van verschillende thema’s, dit om te bekijken hoe we die kunnen aanpakken om de situatie te verbeteren; het is belangrijk dat dit op de juiste manier gebeurt
3. met de ambassade van Kirgizië in Brussel vanwaar de initiële vraag voor ondersteuning kwam, overleg plegen over de volgende stappen op basis van ons verslag
4. voor de overheden en het parlement van Kirgizië een aanbevelingsdocument opmaken met daarin de gewenste veranderingen in samenwerking met de dovengemeenschap daar. Het is de bedoeling om ondersteuning te bieden op lange termijn en dit project ook blijvend op te volgen.