Actualiteit

Infodag participatieproject op 18 maart 2017

Terug naar overzicht

Van 2014 tot 2016 liep het Participatieproject, een project gesubsidieerd door de minister van Cultuur. Fevlado was samen met ’t Signaal, de UGent en de VUB, één van de partnerorganisaties in dit project. Het project is intussen afgerond. Benieuwd naar hoe de afgelopen drie jaar aan VGT-coaching werd gedaan voor gezinnen met een dove baby of peuter? Kom luisteren naar ervaringsverhalen, resultaten en toekomstperspectieven! De infodag over VGT-coaching in gezinnen vindt plaats op 18 maart op de VUB (Pleinlaan 2, 1050 Brussel, Promotiezaal D.2.01). De deuren gaan open om 9u30, de lezing en getuigenissen starten om 10u00. Nadien is er een receptie en ronden we af om 12u30. Ouders kunnen gebruik maken van de kinderopvang. Inschrijven kan tot 12 maart.

Download Flyer