Actualiteit

Persoonsvolgende Financiering (PVF)

Terug naar overzicht

In het kader van het Perspectiefplan 2020 van Vlaams Minister van Welzijn, zijn er veranderingen geweest in het zorg- en ondersteuningssysteem voor personen met een handicap. De cel Belangenbehartiging heeft informatie over het nieuw Persoonsvolgend Financieringssysteem verzameld. We lichten de grote lijnen toe in een video in Vlaamse Gebarentaal, zodat ook dove personen op de hoogte zijn van de veranderingen.