Actualiteit

Brief aan minister Onderwijs: budget tolkuren Onderwijs

Terug naar overzicht

Via het CAB vernamen Fevlado en de beroepsvereniging van tolken Vlaamse Gebarentaal (BVGT), dat het budget voor tolkuren in onderwijs voor dit jaar mogelijk op is. Het is jammer genoeg niet de eerste keer dat de Vlaamse overheid onrust wekt bij de Vlaamse gebarentalige tolkgebruikers en bij de tolken. Het is ieder schooljaar opnieuw een zeer stresserende en onzekere situatie voor dove kleuters, leerlingen, studenten en hun ouders. Daarom heeft Fevlado samen met BVGT een brief gestuurd naar de minister van Onderwijs, met de vraag of er een oplossing is voor dit schooljaar en met het uitdrukkelijke verzoek een structurele oplossing te voorzien. De brief kunnen jullie hier lezen.