Actualiteit

WelzijnsAdvies Doven – West-Vlaanderen

Terug naar overzichtIn het bijzijn van enkele medewerkers van Fevlado werd op 2 september WelzijnsAdvies Doven voorgesteld (WAD). Dit is een nieuw project, een samenwerking tussen Cadans, D.O.P. WVL, Perspectief, Duinhelm, CAW en WAD-vrijwilligers, om de West-Vlaamse doven en slechthorenden te helpen toegang te krijgen tot de bestaande hulpverlening voor doven. De WAD-vrijwilligers zijn allen dove gebarentaligen die een opleiding gekregen hebben en gecoacht worden om doven de weg te wijzen naar de passende hulpverleningsdienst. WAD probeert ook de toegankelijkheid van verschillende diensten te verhogen voor het welzijn van doven en slechthorenden.