Actualiteit

JUSTISIGNS

Terug naar overzicht

Op 16 april organiseert de Taalgroep Vlaamse Gebarentaal van KU Leuven
een afsluitend evenement in het kader van het JUSTISIGNS project, een project omtrent de toegang van dove mensen tot justitie (met de nadruk op contacten met de politie) en de rol van tolken gebarentaal daarbij. (www.justisigns.com)
 
Er zijn lezingen en workshops voor drie doelgroepen:
 
     leden van de Dovengemeenschap
     tolken Vlaamse Gebarentaal en studenten
     politiemensen en andere juridische professionals
 
In de voormiddag zijn er lezingen voor de drie doelgroepen samen. Onder meer Helga Stevens zal een lezing geven en Carolien Doggen stelt haar onderzoek voor. Dat onderzoek gaat over de ervaringen van dove Vlamingen met politie en justitie.
 
In de namiddag is er voor elke doelgroep een afzonderlijk programma. Specifiek voor leden van de Dovengemeenschap zijn er 2 opeenvolgende lezingen:
 
     Een eerste lezing over slachtofferhulp in Vlaanderen: wat kan je doen als je slachtoffer bent, bv. bij een verkeersongeval of van mishandeling?
     Een tweede lezing gaat over de contacten van dove mensen met politie en gerecht: hoe verloopt dat? Wat kan je verwachten?
 
Alle info over het programma is hier te vinden:
 
Via deze website kan je ook inschrijven. Graag inschrijven voor 10 april.
 
Als er nog vragen zouden zijn, dan vernemen we dat graag: myriam.vermeerbergen@kuleuven.be
 
Hartelijk welkom!
 
Mim Vermeerbergen, voor de 
Taalgroep Vlaamse Gebarentaal
 
KU LEUVEN
Faculteit Letteren
Campus Sint-Andries Antwerpen
Sint Andriesstraat 2
2000 ANTWERPEN

www.arts.kuleuven.be/vlaamsegebarentaal