Actualiteit

Warme oproep aan enthousiaste kandidaten voor het bestuur van een nieuwe Oudervereniging

Terug naar overzicht

Fevlado wil graag dat er een nieuwe oudervereniging opgericht wordt. Het is belangrijk voor ouders dat zij structurele gelegenheden hebben om elkaar te ontmoeten. In de oudervereniging kunnen ouders informatie en ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en zich verder ontwikkelen. Op die manier hebben ze ook inspraak in de verdere ontwikkeling van de bilinguale-biculturele visie van Fevlado. 
We zien drie belangrijke doelgroepen voor deze vereniging:
  • Dove ouders van dove kinderen
  • Dove ouders van horende kinderen (CODA)
  • Horende ouders van dove kinderen
Naargelang de doelgroep en de doelstellingen kan er één oudervereniging of meer dan één oudervereniging opgericht worden. Die Oudervereniging is dan een afdeling van Fevlado vzw (Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties, zelf erkend door de Vlaamse overheid als vereniging). Zeker in de beginfase zal Fevlado de oudervereniging van nabij opvolgen en ondersteunen.
Van de kandidaten verwachten wij een stevige interesse in, een goede visie op en kennis van de Vlaamse Gebarentaal. We zijn op zoek naar ouders met dove of coda-kinderen tussen 0 en 18 jaar
Wie geïnteresseerd is om zich kandidaat te stellen als bestuurslid van de Oudervereniging, dient voor 1 mei zijn kandidatuur bekend te maken bij kathleen.vercruysse@fevlado.be (in VGT of Nederlands). 
De kandidatuurstelling moet minstens de volgende informatie bevatten: naam, adres, ouder met dove en/of coda kinderen, motivatie kandidatuur voor welke doelgroep.
Voor verdere inlichtingen kan je me altijd contacteren via email op kathleen.vercruysse@fevlado.be of via FaceTime op kathleen.vercruysse@me.comof via Skype kathleenv of via OoVoo kathleenvercruysse