Actualiteit

Toegankelijke informatie over de aanslagen in Brussel

Terug naar overzicht

In navolging van enkele vragen van onze dove leden in verband met toegankelijke informatie over de aanslagen in Brussel deze ochtend, wil Fevlado graag een officieel bericht delen met de dovengemeenschap.
 
Na de gebeurtenissen in Parijs in november, die leidden tot een verhoging van het crisisniveau naar de hoogste categorie 4, heeft Fevlado onmiddellijk contact opgenomen met het kabinet van minister Jambon van Binnenlandse zaken. Het doel was om het crisiscentrum bij te staan in de ontwikkeling en verspreiding van toegankelijke informatie. Toen heeft Fevlado ook de vraag gesteld om een specifiek beleid op te maken en in werking te stellen voor de toegankelijke informatie voor doven, en niet te wachten tot een volgend incident.
 
Het crisiscentrum toonde zich gewillig en was zeer bereid om hieraan mee te werken, maar gaf toen ook aan dat het niet mogelijk zou zijn snel af te spreken wegens de drukte volgend op het hoge crisisniveau. Ondertussen werd een afspraak vastgelegd om dit onderwerp te overleggen samen met FFSB op maandag 11 april.
 
Fevlado betreurt de gebeurtenissen van vandaag, en het gebrek – weeral – aan toegankelijke informatie voor doven. Wij zullen het ministerie van Binnenlandse Zaken opnieuw contacteren en met klem vragen om de afspraak op 11 april niet uit te stellen, gezien het belang van volledige informatieverlening naar de dovengemeenschap toe.
 
Fevlado wil hiernaast ook de VRT bedanken om zo maximaal mogelijk inspanningen te leveren wat de toegankelijkheid van haar informatie betreft, zowel via ondertiteling als VGT. De reacties op sociale media zijn ons niet ontgaan. Wij zullen in de toekomst op een beter tijdstip samen met de VRT overleggen hoe we de toegankelijkheid in noodsituaties kunnen optimaliseren.
 
Tot slot wil Fevlado graag nog haar medeleven betuigen aan alle betrokkenen bij deze gebeurtenissen.