Actualiteit

Nieuwe beheersovereenkomst ontgoochelend voor gebarentaligen

Terug naar overzicht

De Vlaamse regering keurde de nieuwe beheersovereenkomst 2016-2020 eind 2015 goed. Die beheersovereenkomst bepaalt het kader waarbinnen de openbare omroep de komende 5 jaar haar opdracht zal vervullen. Fevlado, de Adviescommissie VGT en het VGTC gaven hierbij advies. Deze nota kan je hier terugvinden.
 
 
De cel Belangenbehartiging vroeg hoe de VRT de nieuwe beheersovereenkomst interpreteerde als het gaat over VGT op de VRT. Het volgende antwoord werd ons pas doorgestuurd:
 
  • Het advies (van Fevlado, de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal en het VGTC, nvdr) is helaas niet haalbaar gebleken in de gegeven omstandigheden en werd ook niet wenselijk geacht.
  • Het was onmogelijk om op zo korte termijn een adequate oplossing uit te werken. Wij stellen voor om de komende jaren, en naarmate we daar de middelen voor kunnen vrijmaken, te zoeken naar een duidelijke verbetering. Daarbij zullen we zeker rekening houden met de huidige bezwaren. Zodra we die oplossing beginnen uit te werken, zullen we u daarvan op de hoogte stellen.
  • De oplossing zal in ieder geval een oplossing van toegankelijkheid blijven en niet gaan in de richting van de gevraagde eigen media.
 
De cel Belangenbehartiging is heel erg ontgoocheld in dit antwoord. Opnieuw slaat de VRT onze aanbevelingen in de wind. Er wordt nu eerst goed nagedacht en overlegd wat de volgende stappen zullen zijn die Fevlado zal ondernemen.