Actualiteit

Overkoepelend tolkenbesluit goedgekeurd

Terug naar overzicht

In januari werd het overkoepelend tolkenbesluit definitief goedgekeurd. Daarin werden een aantal belangrijke items opgenomen. We sommen ze hieronder op:
 
  • Welzijn: Vanaf 90 dB verlies kon je vroeger tolkuren Welzijn, of L-uren, aanvragen. Sinds dit besluit verlaagt die drempel naar 70 dB. Welzijn hanteert vanaf nu dus dezelfde norm als Onderwijs en Werk, die al langer met die 70 dB grens werken.
  • Welzijn: Extra tolkuren in Welzijn zijn nu ook met terugwerkende kracht geldig vanaf 01/01. Dat was vroeger anders; een dove persoon die vroeger te laat extra tolkuren aanvroeg bij het VAPH (verantwoordelijk voor de tolkuren Welzijn), moest zelf de factuur betalen. 
  • Welzijn & Onderwijs : dankzij dit koepelbesluit kunnen de ministers van Welzijn of Onderwijs bij een tekort aan tolkuren nu vlot en snel uren bijvoegen. Vroeger kon een minister daar niet alleen over beslissen, want dat moest een volledige procedure doorlopen. Nu kan een minister dat dus zelf regelen.
  • Afstandstolken :  voor het eerst wordt “afstandstolken” in een BVR (Besluit van de Vlaamse Regering) opgenomen. Dat is een grote vooruitgang, want tot eind 2015 bestond “afstandstolken” alleen dankzij een experiment dat eind 2015 afliep. Zonder het koepelbesluit kon het CAB eind 2015 geen afstandstolken meer inrichten, bij gebrek aan rechtszekerheid.
  • Het CAB sluit vanaf nu aparte samenwerkingsovereenkomsten af met Welzijn en Onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld gaan over wanneer de statistieken van het tolkurenverbruik moeten worden doorgegeven of bijvoorbeeld ook over het afstandstolken.


Fevlado is tevreden met dit tolkenbesluit. Er is een stap vooruit gezet. Maar we blijven ijveren voor volledige toegankelijkheid in alle levensdomeinen, wat betekent dat iedere dove persoon die een tolk nodig heeft, die ook moet kunnen krijgen, onafhankelijk van de hoeveelheid tolkuren die hem nog resten.