Actualiteit

Tolken in onderwijs

Terug naar overzicht

Verhoging aantal tolkuren in onderwijs: 100% van de lestijden

Goed nieuws! Leerlingen en studenten van het kleuter-, lager-, secundair-, hoger- en volwassenenonderwijs krijgen nu tolkuren in onderwijs voor 100% van de lestijden.
Fevlado heeft hiervoor jarenlang gelobbyd. Ook ouders, leerlingen, studenten en scholen staken de handen uit de mouwen door de minister van Onderwijs en de administratie massaal te contacteren.
Met resultaat, want nu worden onze wensen eindelijk ingewilligd.
 
Het maximum aantal tolkuren verschilt per onderwijsniveau:
  • voor het basisonderwijs: 1.008 uren (berekend a rato van 36 lesweken van gemiddeld 28 lesuren)
  • voor het secundair onderwijs:
    • ASO/KSO: 1.024 uren (berekend a rato van 32 lesweken van gemiddeld 32 lesuren)
    • TSO: 1.088 uren (berekend a rato van 32 lesweken van gemiddeld 34 lesuren)
    • BSO: 1.152 uren (berekend a rato van 32 lesweken van gemiddeld 36 lesuren)
  • voor het hoger onderwijs: 600 uren (berekend a rato van 10 tolkuren per studiepunt). Van dit maximum aantal tolkuren voor het hoger onderwijs kan per uitzondering worden afgeweken als uit de motivatie bij de aanvraag blijkt dat er meer contacturen zijn.

Leerlingen en studenten die minder hebben aangevraagd dan het maximum mogelijke aantal tolkuren, hebben exact het aantal aangevraagde uren gekregen.
Als je minder dan het maximum mogelijke aantal tolkuren hebt aangevraagd en je merkt dat het te weinig is, kan je een verhoging van het aantal tolkuren aanvragen bij het CAB.
 
Wijziging afronding begonnen tolkuren

Volgens het oude systeem werden begonnen tolkuren afgerond per halfuur, nu is dat per uur, net zoals bij tolkuren van de beleidsdomeinen Welzijn (L-uren) en Werk (A-uren). Dit betekent dat tolken in Onderwijs aantrekkelijker wordt voor tolken Vlaamse Gebarentaal.
 
Tekort aan tolken Vlaamse Gebarentaal

Het ernstige tekort aan tolken Vlaamse Gebarentaal is erg zorgwekkend.
Veel tolkaanvragen worden niet ingevuld, waardoor veel dove mensen in de kou staan. Er is nochtans een lange lijst van geregistreerde tolken Vlaamse Gebarentaal. Echter, zij zijn niet allemaal voltijds actief, maar slechts deeltijds of in bijberoep.
Misschien moet de Dovengemeenschap deze tolken warm maken en overtuigen om voltijds te gaan tolken. Er is meer dan genoeg interessant werk voor hen!