Actualiteit

Nieuwe directeur voor Fevlado en Fevlado-Diversus

Terug naar overzicht


Aan het begin van de zomer vonden er binnen Fevlado en Fevlado-Diversus enkele wijzigingen plaats op het bestuursniveau. Filip Verstraete vervulde hierdoor tijdens de zomermaanden de rol van interim-directeur in afwachting van een definitieve regeling.
Vorige week heeft de Raad van Bestuur beslist om hem definitief aan te stellen als directeur van Fevlado en Fevlado-Diversus. Nu Filip Verstraete deze nieuwe functie op zich neemt, zal dit interne personeelsverschuivingen tot gevolg hebben.
We zullen in de nabije toekomst daarom ook op zoek gaan naar bijkomend personeel.
De vacatures hiervoor zullen binnenkort op onze website en in onze nieuwsbrief gepubliceerd worden.