Actualiteit

Tram- en busmaatschappij De Lijn voert nieuwe tarieven in voor 65-plussers

Terug naar overzicht

Tram- en busmaatschappij De Lijn voert nieuwe tarieven in voor 65-plussers: niet langer gratis?


Een tweetal maanden geleden kregen alle 65-plussers alsook senioren die binnenkort 65 worden een brief toegestuurd van vervoersmaatschappij De Lijn. Iedereen in Vlaanderen die binnen deze leeftijdscategorie valt, doof en horend, ontving deze brief. Daarin stelt De Lijn dat alle (bijna) 65+-reizigers vanaf 1 september jaarlijks € 50,00 zullen moeten betalen. Zij reizen vanaf volgende week dus niet langer gratis met de bus of tram.
Voor verschillende dove senioren blijkt deze informatie over het nieuwe tarief dat ze zullen moeten betalen onvoldoende duidelijk. Momenteel zijn er al meerdere dove personen die dit jaarlijkse bedrag van € 50,00 betaald hebben. Dove senioren hebben echter ook nog een ander gratis vervoersbewijs: de omnipas 25+. Sommigen van hen vragen zich af of deze dan niet meer zal gelden vanaf 1 september.
Er is dus onduidelijkheid over de nieuwe regeling. Fevlado en Fevlado-Senioren kregen hierover veel vragen en besloten daarom samen dat het nodig was om deze terechte onduidelijkheid te verhelpen. Het bestuur van Fevlado-Senioren nam contact op met de Vlaamse Ouderenraad waarbij zij zelf ook zijn aangesloten. Na overleg bleek dat de Vlaamse Ouderenraad hetzelfde probleem ondervond. Voor velen van zijn leden was de nieuwe informatie vanuit De Lijn evenmin duidelijk. Daarna nam de Vlaamse Ouderenraad zelf contact op met het VAPH en De Lijn. Na de nodige besprekingen samen kwam er meer duidelijkheid over de nieuwe tarieven.
 
Senioren die nu al gebruik maken van een Omnipas 25+ hoeven geen verdere regelingen te treffen. Zij moeten deze € 50,00 met andere woorden niet betalen. Voor dove senioren in het bijzonder gelden de volgende voorwaarden om recht te hebben op een gratis Omnipas. Het gaat hierbij om zowel dove senioren die deze Omnipas vroeger al gekregen hebben als zij die deze pas binnenkort zullen krijgen.
 
§ ingeschreven zijn en dus een registratienummer hebben bij het VAPH
§ een tegemoetkoming krijgen van de FOD Sociale Zekerheid
§ als werknemer met een arbeidshandicap erkend zijn bij de VDAB en als dusdanig financiële tegemoetkoming ontvangen voor bijzonder tewerkstellingsondersteunende maatregelen (d.i. tolken, hulpmiddelen, ...)
 
Als één van deze voorwaarden voor jou geldt, heb je recht op een gratis Omnipas 25+ van De Lijn.
 
Een Omnipas vermeldt geen uiterlijke geldigheidsdatum. Er staat enkel op de pas dat hij geldig is tot herroeping. Dit wil zeggen dat betrokken senioren hun Omnipas na 1 september gewoon verder kunnen blijven gebruiken. Het VAPH heeft aangekondigd dat deze Omnipassen zullen gelden tot en met 31 december 2017. Hoe de geldigheid daarna verder verloopt, weten we nog niet.
 
Let wel: de gratis Omnipas 25+ kan nog niet worden opgeladen op een MOBIB-kaart. Vanaf september kan je dus alleen je Omnipas gebruiken. De MOBIB-kaart is gratis voor senioren. Nu kan je deze kaart even niet gebruiken, maar je hoeft hem zeker niet weg te gooien. Bewaar je MOBIB-kaart goed. Nu nog niet, maar later, wellicht vanaf 2016w zal de Omnipas van dove senioren immers automatisch worden opgeladen op hun MOBIB-kaart.
 
Als er dove senioren zijn die de € 50,00 al betaald hebben, terwijl dat niet nodig was, kunnen zij een terugstorting van dit bedrag aanvragen bij De Lijn.
Bij blijvende onduidelijkheden of voor meer uitleg kan je het bestuur van Fevlado-Senioren contacteren of het CAW.