Actualiteit

Nieuwe opleiding: Vlaamse Gebarentaal voor doven

Terug naar overzicht

Vlaamse Gebarentaal voor doven
 
De laatste jaren denken meer en meer doven na over hun eigen taal met name Vlaamse Gebarentaal.
Heel wat doven hebben die taal al doende onder de knie gekregen  maar hebben nooit de kans gehad om een opleiding te volgen om de theoretische en praktische kennis van Vlaamse Gebarentaal en de Dovengemeenschap te verwerven. In de dovenschool werd dit vroeger ook niet onderwezen en had het aanleren van VGT geen plaats in het curriculum.
We starten nu met een nieuwe basisopleiding waarbij doven de kans krijgen om de theoretische kennis van de grammatica van VGT te leren, de werking van de Dovengemeenschap te bestuderen alsook hun gebarenschat verder uit te breiden, te verfijnen en te verbeteren.
 
Vlaamse Gebarentaal voor doven - Doelgroep
De opleiding Vlaamse Gebarentaal voor doven wil dove volwassenen de kans bieden om ...
•meer theoretische achtergrond te leren kennen over de Dovengemeenschap via de module Dovenstudies,
•de grammatica en taalkunde van Vlaamse Gebarentaal te ontdekken,
•de kennis van de gebarenschat van de Vlaamse Gebarentaal verder uit te breiden.
Wij raden kandidaat-cursisten aan om te beschikken over een computer met minimaal Windows Vista.
 
Toelatingsvoorwaarden
De cursisten die deze opleiding willen volgen moeten :
de minimumleeftijd van 16 jaar bereikt hebben en voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.
het inschrijvingsgeld en schoolgeld betaald hebben.
 
Vlaamse Gebarentaal voor doven - Programma
De opleiding kan afgewerkt worden op 2 jaar.
1ste jaar - 120 lestijden (2015-2016)
•VGT deel 1 (60 lestijden)
•Grammatica en taalkunde VGT deel 1 (20 lestijden)
•Dovengemeenschap deel 1 (40 lestijden)
Op het einde van de modules volgt een evaluatie en de cursisten moeten slagen om verder te kunnen gaan naar het 2de jaar.
 
2de jaar - 120 lestijden (2016-2017)
•VGT deel 2 (60 lestijden)
•Grammatica en taalkunde VGT deel 2 (20 lestijden)
•Dovengemeenschap deel 2 (40 lestijden)
Na het slagen in het tweede jaar krijgen de cursisten de bijhorende moduleattesten.
 
Vlaamse Gebarentaal voor doven - Praktisch
Inschrijven voor de opleiding Vlaamse Gebarentaal voor doven kan tijdens de openingsuren van het secretariaat.
Edgard Tinelstraat 92
B-9040 Gent (Sint-Amandsberg)
Tel. : 09 218 89 30
Fax : 09 229 32 55
E-mail : info@vspw.be
Eerstvolgende infomoment
dinsdag 16 juni 2015 - 18u30
Aansluitend intake en motivatiegesprek (hiervoor kan je inschrijven via het secretariaat).
In te dienen documenten bij inschrijving:
•een kopie van het diploma secundair of hoger
•documenten vrijstelling inschrijvingsgeld (indien van toepassing)
•voor schoolverlaters en werkzoekenden: VDAB attest (via de website van de VDAB)
•attest Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 
Lesmomenten
De lessen worden ingericht op donderdagavond (1 avond/week).
De lessen starten om 18.00 en eindigen om 21.30.
De eerste les is gepland begin oktober.
De lessen worden gegeven door een dove vakdocent.
De opleiding loopt over 2 schooljaren.
 
Examens
Aan het einde van elke module wordt een examen of verschillende deelexamens afgenomen.
Om te slagen moet je per module 50% halen.
 
Kostprijs
Je schrijft in en betaalt per schooljaar. 
Cursusgeld is 245 euro, verminderd cursusgeld is 110 euro.
Op http://www.vspw.be kan je nagaan of je in aanmerking komt voor verminderd cursusgeld.