Actualiteit

Kennismaking met Hörgeschädigte OstBelgiens (HOB)

Terug naar overzicht

Onlangs kwam Fevlado samen met de organisatie Hörgeschädigte OstBelgiens, die zich situeert in de Duitstalige Gemeenschap in het oosten van België. Het was het allereerste kennismakingsgesprek ooit tussen Fevlado en HOB.

De cel Belangenbehartiging nam het initiatief voor dit gesprek vanuit haar opdracht lobbywerk te verrichten, onder meer naar de overheid en politieke instanties toe, ter bevordering van de rechten van dove personen. Tijdens besprekingen met de Federale Overheid werd ons meermaals gevraagd  naar de situatie van dove personen in het Duitstalige landsdeel. De Vlaamse en Waalse Dovengemeenschap zijn immers gekend, maar over dove personen in de Oostkantons was tot nu toe weinig geweten: verenigden zij zich ook in een gemeenschap? Bestond daar ook een Dovenfederatie? In welke situatie leven zij?
Ook Fevlado moest op deze vragen het antwoord schuldig blijven, omdat we tot op heden nog nooit waren samengekomen met dove mensen uit het Duitstalige landsdeel noch hadden we er tot nu toe contactpersonen gekend.
 
Na enige tijd zoeken vond Fevlado dan toch enkele personen die verbonden waren aan de Dovenfederatie HOB. Fevlado en de HOB achtten het allebei nodig om eens samen te komen voor een eerste kennismaking met elkaar en elkaars situatie. Dit gesprek en de uitwisseling die daarmee gepaard ging, verliepen erg goed en waren heel interessant en nuttig.
 
Tot slot besloten we dat Fevlado, de FFSB en de HOB vanaf nu regelmatig zullen samenkomen in een nieuw overlegorgaan. Zo kunnen we ons in de toekomst gezamenlijk tot de Federale Overheid richten in ons lobbywerk voor de rechten van dove personen in de drie landsdelen.