Actualiteit

Enquête belastingen

Terug naar overzicht

Enquête belastingen
 
Gedurende een periode van twee weken vanaf 26 mei 2015 zullen enkele belastingkantoren in Vlaanderen toegankelijk worden gemaakt voor dove mensen door de beschikbaarheid van een tolk. Als dove personen naar een kantoor gaan voor ondersteuning bij het invullen van hun belastingformulier kunnen zij in deze periode gebruik maken van een live of afstandstolk. Gedetailleerde informatie over dit project vind je hier .
Met dit initiatief doet de Federale Overheidsdienst Belastingen de nodige inspanning om de toegankelijkheid van hun dienstverlening te verbeteren.
Na afloop van deze periode willen we het initiatief ook graag evalueren om te achterhalen hoe dove mensen het project hebben ervaren. Hiertoe heeft de FOD een vragenlijst opgesteld met verschillende vragen die peilen naar uw tevredenheid over de dienstverlening met een tolk, goede en aandachtspunten, enzovoort. Indien jij de komende twee weken naar een belastingkantoor gaat voor ondersteuning bij het invullen van je belastingformulier met de aanwezigheid van een tolk, zal je deze vragenlijst op papier meekrijgen. Je kan deze dan ter plekke invullen of achteraf via internet