Actualiteit

Toegankelijkheid van de belastingdienst voor doven en slechthorenden

Terug naar overzicht

Toegankelijkheid van de belastingdienst voor doven en slechthorenden
 
Elk jaar moeten vele mensen hun belastingformulier invullen en dit tegen eind juni indienen bij de belastingdienst. De formulieren kunnen opgestuurd worden per post of door de burger zelf in de daarvoor voorziene bus worden afgeleverd.

Hierbij zijn er jaarlijks heel wat mensen, horend en doof, die ondersteuning wensen van een bevoegde ambtenaar. Horende mensen kunnen hiervoor terecht bij de belastingdienst. Daar worden ze bijgestaan door het personeel dat hen stap voor stap de nodige uitleg biedt bij het invullen van hun individuele formulier. Dove mensen kunnen ook een beroep doen op deze dienst, maar ervaren bij hun bezoek regelmatig communicatiebarrières.

Fevlado, de FFSB (d.i. de Waalse Dovenfederatie) en de Federale Overheidsdienst (FOD) Belastingen hebben dit probleem besproken en gezamenlijk naar een oplossing gezocht. Aangezien alle Federale Overheidsdiensten, waaronder de belastingdienst, openbare diensten zijn, dragen zij de verantwoordelijkheid om voor iedereen toegankelijk te zijn. De belastingdienst is het hiermee eens en zal deze verantwoordelijkheid als volgt verwezenlijken: de FOD Belastingen zal instaan voor de organisatie en financiering van het inschakelen van tolken Vlaamse Gebarentaal voor dove burgers die een beroep willen doen op de belastingdienst bij het invullen van hun formulier. Het betreft zowel de inschakeling van live-tolken als de mogelijkheid gebruik te maken van een afstandstolk. Gedurende een periode van twee weken eind mei en begin juni zal dit initiatief eerst als een pilootproject worden georganiseerd.

Voor algemene informatie en de nodige toelichtingen over het inschakelen van een tolk, of u al dan niet op voorhand een afspraak dient te maken en de ligging van de betreffende kantoren, klik hier.

Voor de info in VGT, klik op de afbeelding hieronder.
U kunt Fevlado ook steeds contacteren via belangenbehartiging@fevlado.be, indien u meer uitleg of informatie wenst omtrent dit thema.

Tot slot wil Fevlado graag de FOD Belastingen bedanken voor haar inspanningen, alsook de FFSB voor de samenwerking en het gezamenlijke lobbywerk naar de overheid toe.