Actualiteit

Oproep vrijwilligers voor werkgroepen Fevlado-Diversus

Terug naar overzicht

Zoals jullie wellicht al weten zal Fevlado-Diversus vanaf 2015 een andere koers varen. Concreet wil dat zeggen dat we meer aandacht zullen schenken aan de leden van Fevlado zelf. Bijvoorbeeld een cursus VGT voor Doven organiseren, lancering van de “Doofkoffer” en het opstarten van de werkgroepen Vorming, Kunst/Media en Archief/erfgoed.
 
Ik wil het hieronder hebben over onze nieuwe werkgroepen. Wat is de bedoeling?
Wij willen mensen aantrekken die interesse hebben in één van deze werkgroepen. Zo willen wij de leden ook inspraak geven in onze werking zelf én op die manier hoeft men niet altijd in de AV of RVB van Diversus te zitten. De werkgroepen zijn bedoeld voor mensen die zich actief willen inzetten. Het staat jullie ook vrij om enkel in de werkgroep te zitten om mee te brainstormen of om wat meer te helpen. Hieronder concrete voorbeelden van mogelijke thema’s die we in de werkgroepen behandelen.
 

Werkgroep Vorming
:  in deze groep kunnen we nadenken hoe wij onze lezingen over Dovencultuur en VGT kunnen actualiseren (nieuw thema?), maar ook hoe wij ons aanbod tot bij de leden kunnen brengen. Vorming gaat ook veel breder. We kunnen ook reflecteren over studiedagen over bijvoorbeeld Deaf Gain. Is een workshop “Leiderschap” nodig? Kennen doven de term “Deaf Spaces”? Deze werkgroep omvat dus heel veel. Wil je als vrijwilliger helpen tijdens studiedagen? Dat kan! Wil je de inhoud van onze Doofkoffer uitleggen aan een dovenclub? Ook dat kan (mits korte opleiding). Op dit moment werken we nauw samen met de afdeling Doofbewust.Werkgroep Archief/Erfgoed
: deze werkgroep komt in de eerste plaats samen om oude archieven te verzamelen. In heel Vlaanderen liggen enorm waardevolle archieven. Soms bij doven thuis op zolder, soms bij familie, ... Het is belangrijk om zoveel mogelijk archieven (brieven, teksten, krantenartikels, foto’s, films, hulpmiddelen, etc....) te verzamelen. Op hun beurt zal dit een heel waardevol erfgoed worden voor de Vlaamse Dovengemeenschap. Ook deze werkgroep kan samenkomen om na te denken over welke stappen er eerst moeten ondernomen worden en hoe. Als er interessante lezingen, in binnen- of buitenland zijn, dan kunnen we bekijken hoe we daarin kunnen investeren. De ultieme droom is om een eigen bibliotheek / dovenmuseum op te richten. Deze werkgroep is dus geschikt voor mensen die graag archieven bewaren (scannen), uitzoeken of weten waar waardevolle spullen liggen en ook actief willen bijleren, door bijvoorbeeld een internationale gastdocent uit te nodigen voor workshops / studiedagen.  Hiervoor werken we ook nauw samen met DovenGeschiedenis Vlaanderen.
 
 

Werkgroep Kunst/Media
: meer en meer instanties en musea leveren inspanningen om kunst toegankelijk te maken voor onze doelgroep. Het is belangrijk dat de Vlaamse Dovengemeenschap weet welke musea en organisaties zich hiervoor inzetten. Leden van deze werkgroep kunnen ook tips geven aan Diversus over welke organisaties interessant zijn voor een eventuele samenwerking. Dove kunstenaars kunnen misschien af en toe een workshop geven? Ook aan kinderen? Zo hebben zij een rolmodel! Hoe kunnen we het doventoneel meer of beter ondersteunen? Er zijn ook nog tekenaars, poëzievertellers, ... die gewoon te weinig aan bod komen. En waarom ook geen educatie/vorming over kunst en media? Media behoort ook tot kunst, nadenken over gemeenschapsmedia, toegankelijke media, opleidingen om goed over te komen op tv, Facebook, etc.... Deze werkgroep houdt rekening met het jaarplan / beleid van Fevlado/Diversus en denkt ook na over de veranderingen binnen de sectoren.
 
Belangrijk: de werkgroepen geven advies en worden steeds geleid door de coördinator van Fevlado-Diversus of een ander personeelslid die als verantwoordelijke wordt aangeduid.
Hoeveel vergaderingen per jaar? 1 of 2 x / jaar vergaderen.
Heb je interesse om lid te worden van één van de werkgroepen? Of heb je nog vragen? Aarzel dan niet mij te contacteren pascal.mollet@fevlado.be.