Actualiteit

Wat werd er besproken tijdens het laatste intersectoraal overleg rond de tolken?

Terug naar overzicht

De overheid organiseert ongeveer 2 keer per jaar een overleg waar verschillende punten in verband met het tolken worden besproken. Uitgenodigden zijn Fevlado, de BVGT, het CAB, de VDAB, en de departementen Welzijn, Onderwijs en Werk. Het laatste overleg had plaats op 23 januari in Brussel.
 
 
De besproken agendapunten die voor de dove gebruikers belangrijk zijn, wil Fevlado hier graag meedelen:
 
  1. Dit nieuws werd al verspreid in december: het Besluit van de Vlaamse Regering van 1994 over de financiering van de bijstand door tolken in de Leefsituatie werd aangepast:
  • de tolkuren voor doofblinde personen verhogen van 70 naar 90 u
  • de reiskosten worden betaald door de overheid, en niet langer door de dove gebruiker zelf. 
  1. Dit jaar zou de dB-norm (decibel) die door het departement Welzijn wordt gehanteerd verlaagd worden van 90 naar 70, op uitdrukkelijke vraag van Fevlado. Die norm wordt al langer gehanteerd door de departementen Onderwijs en Werk. 
  2. Het kabinet Welzijn is het volledig eens met de eis van Fevlado dat de tolkuren in de Leefsituatie nooit meer op mogen geraken. Er zal hiervoor een inspanning gebeuren en dit jaar zou nogmaals het tolkenbesluit aangepast worden. Binnenkort zal Fevlado hiervoor door het kabinet uitgenodigd worden. 
  3. Fevlado vroeg al enkele jaren geleden de evaluatie van het systeem van tolkuren in de Leefsituatie aan. Eindelijk is het kabinet Welzijn hiermee akkoord. De concrete aanpak hiervan zal binnenkort duidelijk worden. 
  4. In verband met de limietdata voor tolkaanvragen in het onderwijs die voor allerlei problemen zorgden: het ministerie van onderwijs wil hiervoor een inspanning doen en hier meer flexibel mee omgaan. 
  5. Fevlado vraagt duidelijkheid over wanneer tolkuren ‘B’ (beroepsopleiding) mogen gebruikt worden voor het volgen van Syntra-opleidingen.  Momenteel zijn de VDAB en Syntra hierover nog aan het onderhandelen.