Actualiteit

Oproep voor extra leden voor de Raad van Bestuur

Terug naar overzicht

Op 30 november 2014 werd de nieuwe Algemene Vergadering van Fevlado samengesteld. Twee weken later kwam de nieuwe Raad van Bestuur  voor het eerst bijeen. Deze bestaat momenteel uit 5 personen maar we willen deze graag nog uitbreiden.  Daarom lanceren we deze openbare oproep om nog extra leden voor de Raad van Bestuur aan te trekken.  Via deze oproep willen we ons team versterken om daarna de functies (voorzitter, secretaris, gewoon bestuurslid,...) te verdelen.
 
Leden van Fevlado of leden van de AV van Fevlado kunnen zich kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur door een motivatie in VGT op te nemen, met eventueel een motivatie in het geschreven Nederlands.  De Raad van Bestuur zal dit bekijken en een selectie van kandidaten doorgeven aan de AV, die vergadert op 21 februari.  Op de AV wordt gestemd over deze kandidaturen.  Als je verkozen wordt, word je gecoöpteerd in de Raad van Bestuur.  Waarom coöptatie?  Vorig jaar was er een oproep tot open kandidaturen waarbij iedereen zich kandidaat kon stellen en rechtstreeks door de AV werd verkozen.  Deze verkiezingen zijn afgesloten en nu kunnen alleen personen bijgevoegd worden aan de AV of Raad van Bestuur door coöptatie.
 
Klik hier  voor meer info over het profiel van de Raad van Bestuur.  Je kan je kandidatuur stellen door een e-mail te versturen naar rvb@fevlado.be, als je vragen hebt kan je ook een e-mail sturen. De  deadline is 12 februari 2015.
 
We hopen jou te mogen verwelkomen in ons team!