Actualiteit

Dubbel goed nieuws voor doofslechtzienden en doofblinden : aantal tolkuren in leefsituatie worden verhoogd!

Terug naar overzicht

Net zoals andere dove personen moeten de doofslechtziende en doofblinde personen de reiskosten van de tolken die ze inschakelen voor de privé-situatie niet meer zelf betalen.  
Maar daar komt nog goed nieuws bij: vanaf dit jaar krijgen ze 90 tolkuren voor de privé-situatie, dus 20 uren extra!
Ook nu kan je met een goede motivatie een verdubbeling van de uren aanvragen. In totaal kan je dus maximum 180 uren krijgen.
Goed nieuws dus!