Actualiteit

Reiskosten tolken L-uren vanaf nu betaald door VAPH!

Terug naar overzicht

Fevlado ijvert er al jaren voor dat dove personen die een tolk inzetten in de leefsituatie, niet zelf de reiskosten van die tolk moeten betalen.
Vanaf nu is het zover: het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) betaalt zowel het loon als de reiskosten van de tolken.
In de beleidsdomeinen Onderwijs en Werk was dat al langer zo, maar nu is Welzijn eindelijk ook gevolgd. Goed nieuws dus!
 
Binnenkort zullen jullie hier meer praktische informatie over krijgen.