Actualiteit

Nieuwe Raad van Bestuur geïnstalleerd

Terug naar overzicht

Vrijdag 12 december kwamen de nieuwe Algemene Vergadering van Fevlado vzw bijeen om een nieuwe Raad van Bestuur te verkiezen. 

Als nieuwe leden van de Raad van Bestuur werden verkozen:
Dennis DESCHILDRE, Glen GROSS, Hilde MELIS, Helga STEVENS en Andy VAN HOOREBEKE.

Zij kregen een meerderheid van de stemmen van de Algemene Vergadering.

De nieuwe Algemene Vergadering van Fevlado-Diversus vzw heeft diezelfde personen ook aanvaard als hun Raad van Bestuur.

De leden van de Algemene Vergadering van Fevlado vzw en Fevlado-Diversus vzw wensten de bestuurders veel succes toe bij het vervullen van hun opdracht.

De Raad van Bestuur is diezelfde avond een eerste keer bijeengekomen en heeft onder meer beslist om op zoek te gaan naar verdere versterking van de Raad van Bestuur. Volgende week komen zij een volgende keer samen om agendapunten te bespreken over de werking van Fevlado vzw en Fevlado-Diversus vzw, de verdeling van de verantwoordelijkheden binnen het bestuur alsook wie de Raad van Bestuur kan versterken. Die personen zullen dan later ter coöptatie voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering. Als zij aanvaard worden door de Algemene Vergadering maken zij vanaf dan ook deel uit van de Raad van Bestuur.