Actualiteit

Onderwijsproject Gelijke Kansen in Vlaanderen

Terug naar overzicht

Meer informatie over het project vind je hier
 
Het project startte in oktober 2014 en duurt één jaar. Wat is er tot nu toe al allemaal gebeurd?
 • Er werd een stuurgroep samengesteld, met daarin de belangrijkste stakeholders. Voor goed onderwijs is de samenwerking tussen ouders, de Dovengemeenschap en leerkrachten noodzakelijk. De ouders worden vertegenwoordigd door Stefaan Breemersch (dove vader, ook afgevaardigde DOV) en Griet Gommeren (horende moeder). Voor de Dovengemeenschap is Maartje De Meulder aanwezig. Sara Geudens staat in voor de inbreng van leerkrachten. Liesbeth Matthijs vult deze groep aan vanuit haar functie in het Participatieproject dat zich richt op de voorschoolse periode. Deze stuurgroep kwam al een eerste keer samen. 
 • Er werd gezocht naar scholen in het buitenland die als voorbeeld kunnen dienen. De resultaten van deze zoektocht worden nu voorgelegd aan de stuurgroep en die zal beslissen welke van deze scholen belangrijk zijn om te bezoeken.  
 • Er zijn reeds gesprekken gevoerd met verschillende experten en organisaties:  
  • DOV (Dove Ouders Vlaanderen)
  • BuBaO en GON Kasterlinden en ’t Signaal
  • Fevlado-Diversus
  • Prof. Dr. Simons en Prof. Dr. Verstraete van de KU Leuven, experten over onderwijs in het algemeen
  • Dr. Van Gorp van de KU Leuven, expert over taal en onderwijs
  • Prof. Dr. Loots van de VUB, psycholoog
  • Dr. Hilde Haualand (Noorwegen), die bezig is met een soortgelijk project in opdracht van de Noorse Dovenfederatie
  • FOPEM (Federatie van de Onafhankelijke, Pluralistische, Emancipatorische Methodescholen)
  • Eureka (een privéschool voor leerlingen met dyslexie)
  • Aanwezig op de voorstelling van het jaarverslag van de werking van het Kinderrechtencommissariaat, waar er een aantal belangrijke contacten werden gelegd.
 •  Er werd een lezing georganiseerd met aansluitend een panelgesprek over de ervaringen van  dove leerkrachten in het dovenonderwijs
 • Er werden een aantal lezingen en symposia gevolgd:
  • ‘Meertaligheid en onderwijs’ door Dr. Sierens en Dr. Pulinx aan UGent (lezingenreeks Taal en Maatschappij)
  • Symposium ‘Diversiteit en inclusie’ in Göttingen (Duitsland), met als sprekers Annelies Kusters, Maartje De Meulder, Steve Emery en Michele Friedner.
  • ‘De ontwikkeling van het dove kind’ in Huizen (Nederland). Deze lezing werd gegeven door Corrie Tijsseling, en nadien volgde een discussie met haar en met Martine Wattel.
Wil je graag meer weten over de inhoud van deze lezingen, dan kan Marieke je een verslag doormailen. Contacteer haar via marieke.kusters@fevlado.be.