Actualiteit

Reactie Fevlado op boodschap CAB "TOLKUREN 2014 IN WELZIJN OPGEBRUIKT"

Terug naar overzicht

Lees hier de boodschap van CAB

Geen L-uren meer tot 31 december 2014!

Het CAB meldde dat de L-tolkuren op zijn. Dus zelfs als je nog vele L-uren over hebt, kan je die niet meer gebruiken tot eind dit jaar. De Vlaamse overheid betaalt voor een bepaalde hoeveelheid uren en als dat geld op is, worden de tolken niet meer betaald. Dat is natuurlijk een groot probleem. Fevlado vindt dat dit echt niet kan en eist dat de Vlaamse overheid dit probleem nu oplost. In januari zitten we dan samen met het kabinet Welzijn en het CAB om te bespreken hoe we dit probleem in de toekomst kunnen vermijden.

Wat kan je intussen doen als je voor eind december toch nog een tolk nodig hebt in een privé-situatie:
  • Voor dringende medische behandelingen, dringende juridische zaken en de begrafenis van een naast familielid, kan je nog L-uren aanvragen.
  • Voor korte tolkopdrachten kan je een afstandstolk boeken via het CAB. Deze dienst is gratis, en hiervoor heb je dus geen tolkuren nodig.
  • Als je ergens naartoe moet, kan je vragen dat die dienst of organisatie de tolkuren betaalt.
Maar jullie kunnen zeker ook nog op een andere manier reageren. Als je een tolk nodig hebt, laat dat dan weten aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Stuur een mail naar epost@cntr.be , met daarin de volgende boodschap:

“Ik heb een tolk VGT nodig voor een privé-situatie (hier kan je eventueel bijschrijven voor welke situatie je die tolk nodig hebt. Let op: dit moet niet). Alhoewel ik nog L-uren over heb, kan ik toch geen beroep meer doen op een tolk VGT, omdat die hiervoor niet meer betaald wordt door de Vlaamse overheid. Ik heb nochtans echt een tolk nodig om evenwaardig als de andere burgers deel te kunnen nemen aan de samenleving. Ik hoop dat het Centrum deze situatie dringend kan bespreken met de Vlaamse overheid.”

We houden jullie op de hoogte!