Actualiteit

Voorzittersverkiezingen update

Terug naar overzicht

Beste voorzitter, beste secretaris, beste vrienden,

Op maandagavond 3 november is de raad van bestuur van Fevlado en Diversus bijeen gekomen om de verkiezingen te bespreken van Fevlado voor een nieuwe voorzitter, een nieuw bestuur en ook een nieuwe algemene vergadering.

We hebben daarop 3 punten besproken.

Punt 1 rond de verkiezingen van de voorzitter. We stellen vast dat er nog geen kandidaat is voor de voorzittersfunctie. Daarom heeft de raad van bestuur beslist een nieuwe oproep te lanceren voor kandidaten voor deze functie. Geïnteresseerden moeten hun kandidatuur opsturen tegen 27 november.

Op de algemene vergadering van 30 november zullen alle kandidaatsstellingen overlopen worden en zullen we zien of er 1 of meerdere kandidaten zijn. Daarna zullen we volgens de procedure de stembrieven versturen.

Als er zich niemand kandidaat stelt zal de algemene vergadering onderling overleggen wat er te gebeuren staat. Het is mogelijk dat de algemene vergadering dan zelf op zoek gaat naar een kandidaat voorzitter, of het mandaat geeft aan enkele personen om op zoek te gaan naar een voorzitter.

Dit zal dus besproken worden op 30 november.