Actualiteit

Woordje van de voorzitter: structuur en verkiezingen

Terug naar overzicht

 Beste leden,

Zoals jullie weten hebben we in de lente van 2014 besloten om de structuur en de werking van Fevlado en Fevlado-Diversus aan te passen aan de veranderde omstandigheden, want wie stil blijft staan in een wereld die continu verandert, die gaat achteruit.

Ter voorbereiding van de wijzigingen hebben we vanaf juni verschillende keren lang vergaderd met de werkgroep structuur. In deze werkgroep zaten de leden van het bestuur van Fevlado en Fevlado-Diversus, de vertegenwoordigers van Jong Fevlado en VDV, personeelsleden en een externe expert.

Op basis van de besprekingen in de werkgroep structuur, de opmerkingen van de VDV, de dovenclubs, Jong Fevlado en de opmerkingen van de Algemene Vergadering, hebben de Raad van Bestuur van Fevlado en Fevlado-Diversus een voorstel gedaan om de structuur en de werking van beide verenigingen aan te passen. Dit voorstel werd nog op een aantal punten gewijzigd door de Algemene Vergadering en tenslotte aanvaard.

Vandaag willen we u via de website van Fevlado zo goed mogelijk informeren. U vindt hier onder de lezing terug over de structuurwijziging die ik gegeven heb op WereldDovenDag in Antwerpen op 27 september. Belangrijk in de structuurwijziging is niet alleen dat we het bestuur efficiënter willen maken en dat Fevlado en Fevlado-Diversus sterker willen samenwerken en dat we de werking willen verbeteren, maar ook dat we de band met de leden willen versterken.

Zo hopen we nog beter de belangen van de doven, de dovenclubs en de dovenwereld te verdedigen. Want Fevlado en Fevlado-Diversus zijn er in eerste plaats voor jullie.

U kan in de toekomst nog meer dan vroeger actief betrokken worden bij de werking van Fevlado en Fevlado-Diversus. Wil u nog een grote stap verder gaan en zelf actief meewerken in de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur van Fevlado en Fevlado-Diversus of wie weet, zelfs uw kandidatuur stellen voor de zware taak als voorzitter, neem dan verder een kijkje op de website.

Neem dus rustig eens alles door. In de volgende editie van Dovennieuws krijgt u nog meer informatie en in november mag u ook een stembrief verwachten voor de voorzittersverkiezingen.

Heeft u bij dit alles vragen of opmerkingen of wenst u meer informatie voordat u zich eventueel kandidaat wil stellen voor één of andere functie, aarzel dan niet om mij te contacteren.

Bedankt om naar mij te kijken.


Presentatie op WDD over structuur en verkiezingen
Bestuursverkiezingen: Procedure
Bestuursverkiezingen: Voorwaarden kandidatuurstelling
Bestuursverkiezingen: Profiel voorzitter
Bestuursverkiezingen: Profiel lid Raad van Bestuur