Actualiteit

WDD 2014: Workshop tweetalig en bicultureel opgroeien

Terug naar overzicht

Workshop georganiseerd door Fevlado- Belangenbehartiging voor wie meer wil weten over de mogelijkheden en voordelen van opgroeien met VGT en Nederlands, zowel op vlak van opvoeding als onderwijs.
Ideaal voor ouders met dove kinderen (met of zonder CI), die meteen ook de gelegenheid krijgen elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. 
Van 15u tot 16u30.