Actualiteit

VN-Comité bespreekt de uitvoering van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap in België

Terug naar overzicht

 
Op 14 april dit jaar was Fevlado mee aanwezig tijdens de voorstelling van de verschillende alternatieve rapporten van Belgische middenveldorganisaties. De cel Belangenbehartiging schreef immers mee aan 2 van deze rapporten. Ze zijn een belangrijke toevoeging aan het officiële rapport dat België midden 2011 indiende bij het VN-Comité over de manier waarop ons land het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap toepast.
Over die bijeenkomst in april publiceerden we eerder al een nieuwsitem.
 
De VN-Commissie vergelijkt het officiële rapport en de alternatieve rapporten – ook wel schaduwrapporten genoemd – om zo een juiste kijk op de Belgische situatie te krijgen. Op 18 en 19 september moest de Belgische Staat zelf enkele vragen van de VN-experten beantwoorden. Onder andere was er bijzondere aandacht voor de manier waarop België voorziet in aangepaste communicatievormen (voor onder andere dove personen) in alle domeinen van het leven. Dat betekent dat de experten rekening gehouden hebben met de inhoud van de alternatieve rapporten!
 
Het BDF (Belgian Disability Forum, waar Fevlado bij is aangesloten) verstuurde hierover een persbericht.
Het was de bedoeling dat ook Fevlado opnieuw aanwezig zou zijn tijdens deze belangrijke sessie. Maar de onduidelijke communicatie vanuit de VN-Commissie over de (beperkte) toegankelijkheid voor dove deelnemers verhinderden dit. Fevlado klaagde deze situatie aan bij de VN-Commissie zelf en stuurde een copy van de brief ook naar WFD, EUD en enkele Belgische organisaties. Ze hoopt dat er voor de volgende sessies van de VN-Commissie hier rekening mee wordt gehouden.
 
Binnenkort wordt er door Fevlado gestart met een culturele vertaling van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Dit Verdrag zal dan voor de volledige Vlaamse Dovengemeenschap toegankelijk zijn, niet alleen met betrekking tot de letterlijke tekst, maar ook met betrekking tot de geest van het Verdrag en het belang van dit instrument. De vertaling wordt gesubsidieerd door Gelijke Kansen in Vlaanderen.
 
 
Voor meer informatie: belangenbehartiging@fevlado.be