Actualiteit

Geen tolkuren voor dove personen die werken, wonen of studeren in het buitenland

Terug naar overzicht

In de Europese Unie is vrij verkeer mogelijk wat betreft wonen en werken. Vanuit Vlaanderen zijn er dove personen die in het buitenland wonen, werken of studeren. Ook omgekeerd zijn er dove personen van een ander Europees land die in België wonen, werken of studeren. Maar dove personen stuiten daarbij op barrières; zij hebben namelijk geen recht op een tolk tijdens hun buitenlandse studies of werk. Als je als hogeschoolstudent bijvoorbeeld een Erasmusuitwisseling wil doen, heb je geen recht op tolkuren. Nochtans spreekt dit de visie van de Europese Unie tegen: zij pleit voor vrij verkeer (free movement) tussen de Europese landen voor wonen, werken en studeren. Voor dove personen wordt die visie (nog) niet vertaald naar de praktijk.
 
Fevlado nam hiervoor contact op met de EUD (European Union of the Deaf) en we willen samenwerken om dit probleem op te lossen.

Dit is een oproep om ons concrete voorbeelden te bezorgen, van in het verleden, maar vooral ook actuele voorbeelden. We zullen die dan gebruiken voor ons lobbywerk.

Heb jij ervaring met dit probleem? Mail dan naar belangenbehartiging@fevlado.be.