Actualiteit

Fevlado verstuurt haar memorandum naar de ministers van de nieuwe Vlaamse regering

Terug naar overzicht

De cel Belangenbehartiging contacteerde de Vlaamse minister-president en de ministers die de komende 5 jaar bevoegd zijn voor de beleidsdomeinen die van belang zijn voor de Vlaamse Dovengemeenschap.
Aan hen werd het memorandum van Fevlado en een begeleidende brief bezorgd.

De ministers maken nu een beleidsnota op. Dat is een document waarin een minister aangeeft hoe hij of zij voor zijn of haar bevoegdheden het regeerakkoord zal realiseren in de loop van de komende 5 jaar.
We hopen dat ten minste enkele van onze verwachtingen hierin zullen worden opgenomen.
In elk geval dient het memorandum als basis voor de verdere onderhandelingen die de cel Belangenbehartiging met de verschillende ministers zal voeren.

Het memorandum van Fevlado is gebaseerd op de 8 prioriteiten die de cel Belangenbehartiging eerder naar verschillende politieke partijen opstuurde.
Je kan die hier in VGT bekijken.
 
Voor meer informatie: belangenbehartiging@fevlado.be