Actualiteit

Nieuwe verbeteringen in www.tolkaanvraag.be vanaf 20 augustus 2014

Terug naar overzicht

 
Hier een samenvatting  van de belangrijkste veranderingen :

1. Het GSM nummer van de dove gebruiker wordt aan de toegekende tolk gegeven
Als het CAB een tolk vindt voor een dove gebruiker, dan zal die tolk automatisch het gsm nummer van die gebruiker ontvangen. Dat is nuttig.  Zo kan de tolk in nood snel sms- en naar de dove gebruiker (bv. om te verwittigen dat hij/zij in de file staat en later zal aankomen op de opdracht).  Als de dove gebruiker niet wenst dat de  tolk zijn gsm nummer ontvangt, dan kan hij/zij dat voortaan  in de aanvraag  aanvinken. Dan krijgt de tolk het gsm nummer niet.  
 
2.Maaltijdpauzes bij lange tolkopdrachten
Tot nu toe was  in het tolkaanvraagformulier geen duidelijke plaats om een maaltijdpauze  te vermelden.   Veel gebruikers schreven bijvoorbeeld bij een studiedag :  tolk nodig van 09.00 tot 17.00.    
De overheid wil weten of de tolk tijdens de maaltijd moet verder tolken.  Daarom kan de dove gebruiker vanaf nu  de info aanvinken : “Er wordt van de tolk verwacht dat deze doortolkt tijdens de pauze”.
 
3. Tolken international sign
Tot nu toe konden de gebruikers  bij het zoeken van tolken een keuze maken tussen : “tolk Vlaamse Gebarentaal” of “schrijftolk”.  Nu komt er een 3e keuze bij :  “tolk international Sign”.  Als een gebruiker “tolk international sign”  aanduidt, dan zullen alleen tolken gecontacteerd worden die in hun tolkenfiche hebben aangeduid dat zij “international sign” beheersen.
 
4. Nieuw reservatieformulier van afstandstolken  
Als een gebruiker vroeger een “afstandstolk” op voorhand wou reserveren, dan moest de gebruiker een apart formulier gebruiken (buiten de webapplicatie).  Nu kan de gebruiker een nieuw formulier in www.tolkaanvraag.be  invullen.  Dankzij deze verbetering worden de actieve afstandstolken  direct verwittigd over de vraag van de gebruiker.
 
5.Experimentje  : bij reservatie van afstandstolken zullen dove gebruikers minuten zien verschijnen in hun tolkurenoverzicht
Tot nu toe zien dove gebruikers in hun tolkurenoverzicht  alleen volle uren (in Werk en Welzijn) of volle/halve uren (in Onderwijs). Het CAB wil  in de toekomst ook minuten toevoegen.  
Daarom voert het CAB een experiment uit.  Gebruikers die een afstandstolk reserveren via het nieuwe “reservatieformulier”, zullen die gebruikte minuten in hun tolkurenoverzicht zien verschijnen. Die minuten worden afgetrokken van hun tolkuren. Maar de gebruikers moeten zich geen zorgen maken : de tolkminuten worden achteraf (na registratie) opnieuw bijgeteld door het CAB.
 
Besluit : het experiment afstandstolken blijft in 2014 (en waarschijnlijk ook in 2015)  volledig  gratis. 
 
Tot slot :
Wie een gedetailleerde update wil zien van de gebruikershandleiding van www.tolkaanvraag.be ga hier naar: handleiding gebruikers.