Actualiteit

Project Gelijke Kansen

Terug naar overzicht

Goed nieuws! De projectaanvraag die Fevlado in februari heeft ingediend over onderwijs, bij Gelijke Kansen in Vlaanderen, is goedgekeurd!
Fevlado vindt het belangrijk dat dove kinderen onderwijs krijgen met Vlaamse Gebarentaal als voer- en instructietaal.  Daar moeten dove volwassenen een belangrijke rol hebben en dove kinderen moeten de kans krijgen samen les te volgen. Ook moet er aandacht zijn voor visuele leerstrategieën.
Dit onderwijs zou moeten bestaan op hetzelfde niveau als het regulier onderwijs, wat in Vlaanderen op dit moment onbestaande is.
 
Het project is een verkennend onderzoek, waarbij wordt bekeken hoe de bovenstaande wensen kunnen vertaald worden naar de praktijk.
Het verkennen van goede voorbeelden in het buitenland, het bevragen van ouders, het doornemen van wetenschappelijke literatuur en het voeren van gesprekken met experten maken deel uit van dit project.
De bedoeling is dat Fevlado, na afloop van het project, een ontwerp klaar heeft dat concreet uitvoerbaar is.
Het project gaat van start in oktober en zal één jaar duren.
 
Fevlado is verheugd dat het project is goedgekeurd.
We hopen dat op die manier de eerste stappen worden gezet naar een passende onderwijsvorm in Vlaamse Gebarentaal.