Actualiteit

Gasthuisberg Leuven

Terug naar overzicht

 Overleg met UZ Gasthuisberg in Leuven.
 
Woensdag 21 mei trok een afgevaardigde van Fevlado naar Leuven om te spreken met het UZ Gasthuisberg. Een gesprek was nodig omdat enkele dove leden opmerkingen hadden over het ziekenhuis. Ze stonden hiervoor open en we werden vriendelijk ontvangen.
Er waren drie belangrijke opmerkingen over het ziekenhuis:
  1. Het is niet duidelijk wie een tolk in het ziekenhuis moet betalen en wie de tolkaanvraag moet doen. Niemand heeft de correcte informatie.
  2. UZ Gasthuisberg Leuven doet mee aan het afstandstolkenproject in ziekenhuizen. Maar de vraag is of dit wel gebruikt wordt. Zijn de mensen in het ziekenhuis op de hoogte?
  3. Alle ziekenhuisbedden zijn voorzien van nieuwe technologie. Ieder bed heeft een scherm aan het voeteneinde. Daarin zit TV, maar ook computer. Je kan het zien op de foto. Het TV scherm hangt niet langer in een hoek bovenaan in de kamer, maar hangt voor iedere persoon individueel aan zijn voeteneinde. Het probleem met deze schermen is dat er geen ondertiteling mogelijk is.
 Het UZ Gasthuisberg staat zeker open om de toegankelijkheid voor doven te verbeteren, en vonden het belangrijk om onze opmerkingen te horen.
Dit waren hun antwoorden:
  1. Wat betreft het aanvragen van een tolk VGT zal UZ Gasthuisberg inspanningen doen om de informatie duidelijk te maken, via de website en een folder. Als de informatie goed verspreid wordt, zal het voor iedereen duidelijk zijn wie de tolkuren betaalt, en hoe de aanvraagprocedure verloopt.
  2. De afstandstolk voor ziekenhuizen werd de afgelopen maanden nog niet ingeschakeld in hun ziekenhuis. Er waren tal van technische problemen waardoor dit nog niet gelukt is. Fevlado neemt de concrete moeilijkheden hierover mee naar het overleg in juni met de verantwoordelijke voor ziekenhuizen van de Federale Overheid. Tijdens dat overleg proberen we oplossingen voor deze problemen te vinden.
  3. We kregen een demo van de schermen aan het voeteneinde van de bedden. Die schermen hebben tal van mogelijkheden. Je kan er onder andere mee op het internet surfen, je kan TV kijken, horende mensen kunnen er mee telefoneren. Je kan er ook je eigen medisch dossier inkijken, enzovoort. Maar, volgens de kritiek van dove mensen bleek dat je geen ondertiteling kan krijgen als je naar een TV programma kijkt. En dit kan toch niet... Tijdens het overleg legden ze uit dat ondertiteling wel mogelijk is, maar dat de kwaliteit te wensen overlaat. De twee dove afgevaardigden van Fevlado, Filip Verstraete en Gery Gerits als afgevaardigde van regio Vlaams-Brabant bekeken samen de demo van de schermen. Ze bekeken enkele filmpjes met ondertiteling, en waren beiden van oordeel dat de kwaliteit niet zo slecht was, die was best oké. Het is in elk geval geen reden om de ondertiteling niet aan te bieden. Wij hebben dus geëist dat er vanaf nu altijd ondertiteling ter beschikking is. Dove mensen die in het ziekenhuis liggen hebben net als horende mensen het recht om naar TV te kijken, en informatie te krijgen. Er mag dus zeker niet meer gewacht worden om ondertiteling te voorzien. Het ziekenhuis heeft beloofd om de nodige inspanningen te doen zodat de ondertiteling beschikbaar zal zijn. We hebben hen ook gewaarschuwd dat, als dit probleem niet opgelost raakt, we verdere stappen zullen nemen, en een klacht zullen indienen.
Op de schermen kan je ook gebruik maken van Skype. Er zit dus ook een webcam in de schermen, zodat je ook vanop afstand visueel kan communiceren. Dat is dus heel positief. Maar, veel doven in Vlaanderen gebruiken Oovoo, en de afstandstolk via de software van het CAB, my MMX. Als deze programma's ook geïnstalleerd zouden zijn, kunnen doven bellen naar iemand, of kunnen ze contact opnemen met de afstandstolk als de verpleegster komt.
Toch is dit blijkbaar onmogelijk. De programma's die nu geïnstalleerd zijn, liggen vast. Dit is bepaald in het contract met een grote firma, dus het is niet makkelijk om dit aan te passen. Fevlado begrijpt dat het moeilijk is om dit nu meteen aan te passen, maar wil absoluut contact opnemen met de firma om te bespreken of ze de belangrijke programma's voor doven: Oovoo en my MMX ook kunnen installeren.
We hebben nu een afspraak met UZ Gasthuisberg om samen de firma te contacteren om dit te vragen.
 
Zowel Fevlado en het UZ Gasthuisberg waren tevreden over de positieve vergadering. We houden in elk geval contact, en zullen ook in de toekomst nog verdere opmerkingen en informatie aan het ziekenhuis doorgeven.
Fevlado wil zeker ook haar leden bedanken om ons van de problemen op de hoogte te stellen. Ook als er problemen zijn in andere ziekenhuizen, dan hoort Fevlado dit graag.