Actualiteit

WFD standpunt over standaardvormen van gebarentalen

Terug naar overzicht

Het VGTC wil graag de visietekst van de WereldFederatie van Doven (WFD) over pogingen om gebarentalen te standaardiseren met de Vlaamse Dovengemeenschap delen.
Deze tekst kwam immers tot stand in samenwerking met de experten Gebarentaal van WFD waartoe ook dr. Myriam Vermeerbergen behoort.
Zij is ook lid van de Algemene Vergadering van het VGTC.

Je kan hier de visietekst bekijken in International Sign en lezen in het Engels.