Actualiteit

Toelichting TLA-regeling door Fevlado-Belangenbehartiging

Terug naar overzicht

Beste tolkgebruikers,
 
Naar aanleiding van de onvrede bij sommige gebruikers m.b.t. de nieuwe TLA-regeling (TLA = te late afgelasting) , wil de cel belangenbehartiging een toelichting doen voor alle gebruikers over hoe de TLA-regeling tot stand is gekomen en hoe Fevlado rekening heeft gehouden met de gebruikers.
 
-          De TLA-regeling is niet van de ene dag op de andere gekomen. Deze vraag kwam reeds lang geleden van BVGT (Beroepsvereniging Vlaamse Gebarentaal Tolken). Er zijn een aantal overlegvergaderingen geweest met deze regeling als resultaat. Op deze overlegvergaderingen waren onder andere BVGT, CAB, Fevlado en de overheden (Welzijn, Werk, Onderwijs) aanwezig.
 
-          De aanleiding van deze regeling is het statuut van de tolken. Bij een late annulatie lijdt de tolk immers loonverlies en heeft de tolk geen kans meer om een nieuwe opdracht te zoeken. We moeten goed onthouden dat het statuut van de tolk, in vergelijking met sommige andere landen, bijzonder ondermaats is. Het loon is bijvoorbeeld erg laag en voorbereidings- en reistijden worden niet vergoed. Het is belangrijk dat wij als gebruikersorganisatie de tolken VGT steunen. Het beroep moet immers aantrekkelijker worden, zeker met het grote tolkentekort (het CAB spreekt van een tekort van 20 à 25 voltijdse tolken). Fevlado begrijpt de vraag van BVGT maar waakt er wel over dat de regeling voor dove personen niet onredelijk is. Ook de overheden en het CAB steunen de vraag van BVGT volledig.
 
-          Er bestond in het verleden al een TLA regeling voor 24 uren in kalenderdagen. Nu is dit dus gewijzigd naar een regeling (met extra voorwaarden voor tolken) van 48 uren in werkdagen. De reden waarom weekends en feestdagen niet meetellen in de 48 uren is dat het CAB in die dagen geen nieuwe tolkopdracht kan zoeken voor de tolk.
 
-          Fevlado had grote bezorgdheden bij een aftrek van de L-tolkuren bij een annulatie door overmacht. Het L-urenpakket is namelijk erg beperkt en dove gebruikers mogen hier geen verlies van tolkuren lijden door een strengere regeling. Bv. als er een vergadering met de notaris niet doorgaat doordat de notaris ziek is, zal er een nieuwe afspraak moeten gemaakt worden – het is niet de bedoeling dat de dove gebruiker dubbel uren verliest door de nieuwe en strengere TLA-regeling. Gelukkig heeft het overheidsdomein Welzijn naar ons geluisterd en zal geen L-uren aftrekken maar een budget voorzien om TLA’s bij overmacht in de leefsituatie uit te betalen.
 
-          Via de uitleg van het CAB m.b.t. de TLA-regeling hebben jullie wellicht gezien dat er binnenkort een nieuw besluit komt. Na jarenlang lobbywerk zal de overheid binnenkort (na goedkeuring van het besluit) zelf instaan voor kilometerkosten bij L-uren. Als dit definitief is, zal Fevlado en het CAB de gebruikers op de hoogte brengen.
 
-          De TLA-regeling is ook een voordeel voor gebruikers. Namelijk, doordat tolkopdrachten langer op voorhand moeten worden afgelast, heeft het CAB meer tijd om een andere opdracht te zoeken voor de tolk. Ook zijn tolken verplicht om een vervangopdracht aan te nemen die voldoet aan de voorwaarden. Dit betekent dat er meer optimaal gebruik kan gemaakt worden van het beperkte aantal beschikbare tolken. Als de gebruiker dus tijdig aflast, heeft een andere gebruiker hier voordeel aan! Op die manier zorgen we ook voor elkaar en dragen we ook mee de verantwoordelijkheid.
 
-          48 uren is eigenlijk nog een schappelijke overeenkomst, in vergelijking met andere landen. Er zijn landen waarbij een aflassing te laat is als het op minder dan vijf werkdagen wordt geannuleerd.
 
-          Wat als de tolk zelf een tolkopdracht annuleert? Is er dan ook een “schadevergoeding” voor de gebruiker? Dit is een moeilijke discussie. Het probleem is namelijk dat tolken zelfstandig werken en er geen regeling hiervoor kan voorzien worden. We hebben geen voorbeelden van dergelijke regeling gezien in andere landen. Als de gebruikers wel voorbeelden kennen, mogen ze die steeds doorgeven aan Fevlado. Bovendien is het percentage waarbij de tolk zelf de tolkopdracht binnen de 24 uur annuleert, zeer laag.
 
-          Indien de tolk regelmatig een opdracht aflast, zonder een goede reden, zou deze tolk bij de gebruikers, bij de Dovengemeenschap, een slechte naam krijgen. Dan verliest de tolk klanten, dus ook geld.  
 
-          Als een tolk de opdracht aflast, krijgt de tolk géén vergoeding, dus er is vanzelf sprake van loonverlies voor de tolk, zowel bij overmacht als geen overmacht! Dus, als de tolk pech heeft met file, treinvertragingen of ziekte, verliest de tolk ook haar loon.
 
-          Wat gebeurt er indien de tolk annuleert en de klant hierbij onkosten heeft gehad? Fevlado moedigt deze klanten aan een klacht in te dienen bij het CAB.
 
-          BVGT vindt het ook belangrijk dat de tolken hun afspraken nakomen.
 
-          Wel heeft Fevlado gevraagd om een regeling in te voeren voor tolken die binnen de 48 uren voor de opdracht plaatsvindt, een andere opdracht willen aannemen. Als hier geen toestemming voor is door de gebruiker, zal het CAB deze opdracht niet uitbetalen.
 
-          Indien de gebruiker de opdracht te laat annuleert, zonder dat het een geval van overmacht is, zal de gebruiker zelf moeten instaan voor de kosten. Let op: dit is géén nieuwe regeling. Dit is altijd al zo geweest. Het aantal uren is hier wel veranderd.
 
-          De nieuwe regeling is een redelijk compromis tussen de verschillende partijen. Voor zowel de tolken als de gebruikers hangen hier voor- en nadelen aan vast. Een compromis gaat steeds om ‘geven en nemen’, waarbij Fevlado het huidige statuut van de tolken goed in gedachten houdt. Het beroep van de tolk aantrekkelijk maken is bovendien ook belangrijk voor de Dovengemeenschap.
 
Bij vragen en/of opmerkingen mag u steeds de cel belangenbehartiging contacteren op belangenbehartiging@fevlado.be.